Information om parasitter i kød fra vildt

Der er igen i år fundet parasitter i kød fra nedlagte rensdyr. Der er rapporteret fund af bændelormecyster i kødet på flere rensdyr af fangere fra Paamiut og Kangerlussuaq, og det kan således forekomme på hele vestkysten.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) informerer i den forbindelse om risikoen for at blive smittet med forskellige parasitter i kød fra vildt, samt om hvilke forholdsregler der bør tages for at undgå at blive syg.

Trikinose: Trikinose er en alvorlig sygdom, som kan overføres fra dyr til mennesker. Sygdommen skyldes rundormelarver kaldet trikiner, der primært findes hos rovdyr som fx isbjørn, hvalros­, sæl, slædehund, ulv og ræv. Der er risiko for at blive smittet med trikinose ved at spise ikke-gennemstegt kød fra et af ovennævnte dyr.  Nedfrysning af kødet forhindrer ikke smitte med trikiner. Det er ikke muligt at se, om der er trikinlarver i kødet med det blotte øje.  Trikinose smitter ikke fra menneske til menneske.

Der er flere gange konstateret trikinose hos mennesker i Grønland. Tegn på trikinose kan være tarmproblemer, feber, utilpashed og muskelsmerter. Ofte ses hævelser omkring øjnene. Ved massiv smitte kan muskler, herunder hjertet, blive alvorligt beskadiget.

Indkapslet trikinlarve i muskel fra isbjørn. Billedet er taget via mikroskop. Foto:  VFMG / DTU


Sarcocyster:  Sarcocyster ses som tynde hvide striber, der ligner riskorn i kødet. Sarcocyster er fundet i grønlandske rensdyr. Der er ikke konstateret tilfælde med smitte af sarcocyster til mennesker i Grønland. I lande med dårlige hygiejniske forhold kan man risikere at blive smittet med sarcosyster, hvis man spiser ikke-gennemstegt kød fra svin eller kvæg. Tegn på smitte kan være diarre, feber, opkast, muskelsvaghed og muskelsmerter. 

 

Sarcocyster i rensdyrkød. Foto kredit: Pinngortitaleriffik


Bændelorm: Ses som små, hvide, runde cyster i kødet. Disse hvide kugler er indkapslede larver fra bændelormen, Taenia krabbei, som ligger i dvale i kødet.  Den voksne bændelorm findes i tarmen hos rovdyr som fx ræv, hund og ulv, mens cysterne kan findes i musklerne hos fx rensdyr og moskusokser. Der er ikke konstateret tilfælde med smitte af Taenia krabbei til mennesker i Grønland.  Oftest bliver mennesker smittet med bændelorm, fordi de spiser ikke-gennemstegt kød fra svin, ferskvandsfisk eller kvæg fra lande med dårlige hygiejniske forhold. Mange bændelorm giver ingen sygdomstegn, men nogle kan give mavesmerter, kvalme eller nedsat appetit og i sjældne tilfælde neurologiske symptomer.

Bændelorme-cyste i rensdyrkød. Foto kredit: Pinngortitaleriffik

Rensdyrets hudbremse: Den voksne hudbremse lægger sine æg i pelsen på rensdyr i august måned. Derefter klækkes larven som graver sig igennem skindet på rensdyret, hvor den overvintrer. I maj/juni måned forlader larven rensdyret og forpupper sig i naturen, indtil den er blevet voksen og livscyklussen starter forfra. Hudbremsen forårsager stress og risiko for vægttab hos rensdyr, ligesom den giver skader på rensdyrskindet. Mennesker kan ikke blive smittet med rensdyrets hudbremse ved at spise larverne.  Der er dog beskrevet tilfælde med smitte til mennesker, hvor den voksne hudbremse har lagt sine æg i hårbunden og øjenlåg på mennesker.

 

Hudbremselarver i rensdyr. Foto kredit: F. Ugarte.


Rensdyrets svælgbremse: Den voksne svælgbremse sprøjter levende larver op i næseborene på rensdyr i juli-august måned. Larverne kravler derefter op gennem luftvejene og sætter sig fast indvendigt i halsen, hvor de overvintrer. I maj/juni måned kravler larverne ud igen, eller de bliver hostet op af rensdyrene. Herefter forpupper larverne sig i naturen, indtil de er blevet voksne og livcyklussen starter forfra. Hudbremsen forårsager stress og risiko for vægttab hos rensdyr. Mennesker kan ikke blive smittet med rensdyrets svælgbremse ved at spise larverne.

 

Svælgbremselarver i halsen hos rensdyr.Foto kredit: C.Cuyler / Pinngortitaleriffik


Sådan undgår du at blive syg;

Det anbefales ud fra et forsigtighedsprincip, at alt kød fra vildt opvarmes til en kernetemperatur på 75° Celsius. Denne varmebehandling vil dræbe eventuelle parasitter. Kød, der er tilstrækkeligt gennemkogt eller gennemstegt, har en grå eller gråbrun farve.      

Frysning, røgning eller tørring af kød dræber ikke trikiner, bændelorm eller sarcocyster.

Kød fra vildt, som ikke er gennemstegt, bør ikke efterlades i naturen eller bruges til fodring af hunde. Begge dele vil kunne bidrage til videreførelse af parasitterne, fordi deres livcyklus afhænger af rovdyr (fx ræv og hund) og ådselædere. Du skal også være opmærksom på at dine hunde – lige som dig selv – kan blive syge ved at spise smittet kød.

Er du nødsaget til at efterlade kød, som er smittet med parasitter, anbefales det, at du brænder det, graver det ned i mindst 1 meters dybde eller nedsænker det i havet.

Såfremt du er i tvivl, anbefaler VFMG, at du ikke spiser kødet.


Spørgsmål kan rettes til:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
Aqqusinersuaq 31 2. tv.
3900 Nuuk

Email-adresse: uumasut@nanoq.gl ,Telefonnr.: 34 50 00