Dialog om sundhed med bygderne i Upernavik

Onsdag den 4. september holdt Naalakkersuisoq Martha Abelsen møder med bygderådsmedlemmer i området omkring Upernavik og besøgte bygdesundhedsstationerne i Tasiusaq, Innaarsuit, Naajaat og Aappilattoq.

Den generelle problemstilling på sundhedsområdet var rekrutteringsudfordringerne på bygdesundhedspersonale. Flere steder var argumentet for rekrutteringsudfordringerne at der er mangel på boliger og at arbejde for fiskerisektoren tiltrækker mere.

”Jeg er glad over at bygderådsmedlemmerne påtager sig en rolle med at opfordre deres unge til at arbejde for sundhedsvæsenet, og vi må sammen finde løsninger på hvordan sundhedsbetjeningen bliver bedst mulig under de givne omstændigheder. Det er ikke holdbart bare at vente på at der kommer nogen udefra som måske arbejder i kortere perioder - de lokale må tage et medansvar” udtaler Martha Abelsen.

Infrastrukturen spiller en stor rolle for patienters oplevelse af sundhedsbetjeningen. Heri spiller de forbedrede internetforbindelser en større og større rolle, i og med at telemedicin er blevet et så grundlæggende og vigtigt værktøj til bygdeborgernes kontakt med det faglærte sundhedspersonale.

”Jeg har i alle de bygder jeg har besøgt i løbet af året opfordret ledelserne i de samfunds-bærende institutioner om at samarbejde. Der er rigtig meget at samarbejde om når det gælder det gode og sunde liv i bygderne. Jeg har således opfordret og husket bygderådsmedlemmerne på at det er helt nødvendigt at de går i front i arbejdet for det sunde liv og at de søger samarbejde med de andre samfundsbærende institutioner i bygderne”  afslutter Martha Abelsen.

Martha Abelsen afrunder sin rejse den 5. september med en række møder i Upernavik med politikere og embedsmænd omkring det tværsektorielle samarbejde.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl.