Fokus på handling i sager om seksuelle overgreb

Naalakkersuisoq Martha Abelsen har på sin rejse til Danmark og Island haft fokus på, hvordan behandlingen af krænkere kan styrkes samt haft drøftelser med sine nordiske kolleger om, hvordan de nordiske lande kan stå sammen i den fælles kamp om bekæmpelse af seksuelle overgreb.

I sager om seksuelle overgreb skal der handles hurtigt. Ofrene skal føle, at de bliver taget alvorligt, at der handles hurtigt og med den nødvendige hjælp.

Hvis antallet af seksuelle overgreb skal nedbringes, er det også nødvendigt at se på hvilken behandling krænkere tilbydes.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, har derfor været på besøg på Sexologisk Klinik i København, hvor hun fik indblik i, hvilke muligheder Danmark tilbyder seksualforbrydere under afsoning eller i forbindelse med en dom med vilkår om behandling.

Efter besøget udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Martha Abelsen: ”Jeg er meget interesseret i at undersøge, hvordan de tilbud som Danmark tilbyder dømte seksualforbrydere også bliver en mulighed for dømte seksualforbrydere i Grønland. For mig er det vigtigt, at der ikke bare sker en ”opbevaring” af krænkere. Hvis krænkere får mulighed for at tale om deres ugerninger og derigennem opnår en erkendelse af, hvad der er rigtigt og forkert vil det være muligt at forebygge nye overgreb. Der er ingen undersøgelser, der viser, at man bliver et bedre menneske af at være frihedsberøvet i længere tid. Der er derimod stor sandsynlighed for, at krænkere begår nye overgreb, hvis der ikke sker en resocialiserende behandling”.

Efter dette besøg tog Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, til møde med de nordiske justitsministre i Reykjavik. Et af de vigtige punkter på dette møde var drøftelser om, hvordan de nordiske lande kan fortsætte det arbejde, der blev igangsat i 2018 omkring forebyggelse af seksuelle overgreb. Drøftelserne mundede ud i en beslutning om, at de nordiske lande i det kommende år vil sætte fokus på at samarbejde om forebyggelse af seksuelle overgreb på internettet.

Efter mødet i Reykjavik udtalte Naalakkersuisoq Martha Abelsen: ”Jeg er meget glad for de drøftelser, vi havde omkring en fælles nordisk indsats omkring seksuelle overgreb på internettet. Gennem drøftelserne blev det også tydeligt for mig, at når emnet er indsatser til forebyggelse af seksuelle overgreb, så er vi nået langt med initiativer i Grønland. Vi kan dog ikke komme udenom at der også er behov for fx nordiske indsatser når det gælder grænseoverskridende forbrydelser, ligesom vi har behov for at få indsatser over for krænkere, som dem jeg så på Sexologisk Klinik i København”.

Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann, e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160