Genoptagelse af IBA-forhandlingerne med Tanbreez Mining A/S

På et møde afholdt den 19. august mellem Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked samt repræsentanter fra Tanbreez Mining A/S og fra Kommune Kujalleq blev det aftalt at genoptage forhandlingerne om samarbejdsaftalen (Impact Benefit Agreement - IBA) for projektet ved Killavaat Alannguat (Kringlerne). Forhandlingerne er blevet genoptaget blandt andet som konsekvens af, at Tan-breez har indsendt det senest opdaterede udkast af redegørelsen for projektets samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-redegørelsen).

Det seneste udkast til IBA-en er blevet opdateret på baggrund af en høring af relevante departementer og Kommune Kujalleq. Kommune Kujalleq har blandt andet i sine kommentarer til udkastet gjort opmærksom på, at kommunen har indgået en hensigtserklæringen med Tanbreez tidligere i år.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, udtaler i forlængelse af mødet:

”Det er en stor glæde for mig, at forhandlingerne om en aftale om at sikre grønlandske arbejdspladser og kontrakter til sydgrønlandske firmaer i forbindelse med Tanbreez projekt ved Killavaat Alannguat, er blevet genoptaget. Jeg har tillid til, at alle parter seriøst forsøger at opnå et resultat i løbet af i år eller i begyndelsen af næste år, der er baseret på samarbejdet mellem Tanbreez og Kommune Kujalleq, og som vil kunne generere vækst og jobs til gavn for borgerne i Kommune Kujalleq.

Dette er for mig også et godt eksempel på, at ”one-door” princippet kan smidiggøre og lette processerne, nu hvor flere administrative områder er samlet et sted.”
udtaler Naalakkersuisoq Erik Jensen.

Greg Barnes fra Tanbreez udtaler i forlængelse af de genoptagede forhandlinger:
”Tanbreez er taknemmelig for den markante hjælp som Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, og som borgmesteren for Kommune Kujalleq har ydet for at skabe fremdrift for Tanbreez’ projekt. Tanbreez erkender, at uden denne hjælp vil der ikke være mulighed for at drage fordel af den nuværende handelskrig mellem USA og Kina, der har skabt store muligheder for Tanbreez’ projekt."

Behandlingen af Tanbreez’ ansøgning om udnyttelsestilladelse fortsætter i god dialog og med fremdrift, hvor der udover ovenstående også sker en vurdering efter Råstoflovens krav om en påvisning og afgrænsning af den kommercielle udnyttelige forekomst. Endvidere har Råstofmyndigheden genoptaget vurderingerne om i hvilket omfang, der skal forarbejdes i Grønland.
For yderligere information, kontakt venligst
Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Tel: (+299) 34 68 46
E-mail: joeh@nanoq.gl