Vedrørende Carry-over kvoter for sildepisker for kvoteåret 2019

Jf. § 9, stk. 1 skal APNN genfordele evt. restkvoter senest per 1. september efter høring af KNAPK og kommunerne.

Sildepisker
Vestgrønland
Justering af grundkvote vil ske senere i september af hensyn til carry-over. Overførelse af ubrugte kvoter (carry-over) vil følge procedure godkendt på seneste møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC 67, september 2018).

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Vestgrønland vil stige fra 15 stk. til 50 %, dvs. maks 82 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Vestgrønland er 2018.

Restkvote for 2018 er 48 stk. Denne kvote tildeles fællesfangstkvoten til olympisk fangst i Vestgrønland. Fangsten vil følge gældende lovgivning og krav om licenstildeling.

Der er ingen ændring i tildeling af grundkvote til hhv. harpunkanonfartøjer og fællesfangst.

Den årlige grundkvote for Vestgrønland for 2019 er på 164 dyr. Kvoten blev fordelt med 114 dyr til harpunkanonfartøjer og 50 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

FÆLLES sildepisker 2019

Vestgrønland*

Fangst 2018

Kvote 2019 (2018)

Qaanaaq

0

1 (1)

Upernavik

6

6 (5)

Uummannaq

5

5 (6)

Ilulissat

1

2 (2)

Qeqertarsuaq

7

3 (3)

Qasigiannguit

4

3 (2)

Aasiaat

5

3 (4)

Kangaatsiaq

6

3 (3)

Sisimiut

4

3 (3)

Maniitsoq

15

4 (4)

Nuuk

2

3 (3)

Paamiut

2

3 (3)

Narsaq

8

4 (4)

Qaqortoq

3

3 (3)

Nanortalik

2

4 (4)

I alt:

70

50/50

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Narsaq og Nanortalik har per 1. januar 2019 ingen godkendte harpunkanonfartøjerØstgrønland
Den årlige grundkvote for Østgrønland for 2019 er på 20 dyr, og heraf kun 2 der er meldt som fangst i Tasiilaq forvaltningsområde. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

FÆLLES sildepisker 2019

Østgrønland*

Fangst 2018

Kvote 2019 (2018)

Ittoqqortoormiit

0

8 (5)

Ammassalik

2

12 (10)

* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. januar 2019 ingen godkendte harpunkanonfartøjer


Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Østgrønland for 2019 og 2020 er 3 stk. Herefter vil den stige fra 3 stk. til 50 %, dvs. maks 10 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Østgrønland er 2020. Derfor er der ingen ændringer i fangstkvoten nu for Øst.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden 2019-2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl