Givtige møder om sundhed og ligestilling

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justistområdet, Martha Abelsen, som også er politisk ansvarlig for ligestillingsområdet, havde onsdag den 28. august 2019 sit første møde med ligestillingsminister Mogens Jensen.

De to ministre diskuterede det kommende fælles formandskab og samarbejde om ligestillingsområdet i nordisk ministerråd. Til næste sommer afholdes en nordisk konference i Nuuk om vold i nære relationer og de to ministre diskuterede mulige temaer til konferencen. Behandling af voldsudøvere og nødvendigheden af at involvere partnere og familien i behandlingen var nogle af emnerne.

I forhold til ligestillingsdagsordenen i bred forstand talte de to ministre om involvering af unge i fremtidens ligestillingsspørgsmål og brugen af rollemodeller i budskaberne om ligestilling, forebyggelse af seksuelle overgreb, tolerancen overfor homoseksuelle med flere.

Ulighed i sundhed imellem kønnene blev også kort berørt. Mænd er generelt ikke så gode som kvinder til at prioritere deres egen sundhed.

Samme eftermiddag mødtes Martha Abelsen med Sundhedsminister Magnus Heunicke.
De to ministre diskuterede blandt andet muligheden for et mere fast samarbejde på politisk og administrativt niveau for blandt andet at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne i det grønlandske sundhedsvæsen. Derudover spurgte Martha Abelsen til status for to danske bekendtgørelser der får implikationer for grønlandske borgere dels sundhedsbehandlingen af hjemløse grønlændere i Danmark og grønlændere på midlertidigt ophold i Danmark, dels status for bekendtgørelsen om brug af ligposer i stedet for zink-kister ved transport af lig mellem de to lande.

Martha Abelsen besøgte også Kræftens Bekæmpelse, hvor det blev drøftet hvordan der sammen med Neriuffik kan samarbejdes om at patienter på det grønlandske patienthjem i højere grad kan få støtte og rådgivning.

”Det har været nogle givtige møder med de danske ministre og med Kræftens Bekæmpelse. Alle steder mødte jeg en stor interesse og vilje til at samarbejde om vores udfordringer. Jeg ser frem til at udbygge samarbejdet yderligere også på sundheds- og ligestillingsområdet”

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Tine Pars på tlf.: +299 55 75 57 eller e-mail: tine@nanoq.gl