Dialogmøder i Sisimiut

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen har i dagene 22. og 23. august 2019 afholdt møder i Sisimiut.

Som led i lokal forankring og tværgående indsatser blev der afholdt dialogmøder med en række interessenter, herunder de studerende på GUX. Formålet med mødet med de studerende var at høre de unges holdninger til hvordan de høje forekomster af seksuel overførte infektioner og uønskede graviditeter kan forebygges. Egenomsorg blev debatteret blandt de unge, hvor budskaber om øget egetansvar blev fremlagt for Naalakkersuisoq.

Der blev ligeledes afholdt møder med forstanderne for døgninstitutionerne, Sundhedsvæsenets regionsledelse, samt medarbejderne på alderdomshjemmet Qupanuk.

Fredag blev der afholdt orienterings- og dialogmøde med borgmester Malik Berthelsen, med deltagelse de lokale afdelinger inden for politi, socialarbejde og sundhed, som dagligt varetager det forebyggende arbejde blandt borgerne.

”Dialogmøderne med de lokale afdelinger efterlod et positivt indtryk både socialt og sundhedsfagligt i arbejdet med forebyggelse” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen, og fortsætter:

”Det gode arbejde bærer præg af at være handlekraftigt og velfungerende på tværs af de forskellige sektorer”.
Som led i fremme af det forebyggende arbejde lokalt har Naalakkersuisoq Martha Abelsen planlagt et besøg i Upernavik i starten af september 2019.

For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig konsulent på tlf.: +299 34 66 69 eller e-mail: akol@nanoq.gl