Nordisk Ministerråd i Island

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug mødtes med sine ministerkollegaer i Nordisk Ministerråd i Island

De nordiske ministre for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug (MR-FJLS) afholdt deres årlige møde d. 26. august, 2019. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Jens Immanuelsen deltog i mødet, der var beværtet af den islandske fiskeriminister Kristján Þór Júlíusson i Reykjavík, Island.

Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen udtaler:

’Samarbejdet med vore nordiske naboer, særligt inden for fiskeri og den blå bioøkonomi, er værdifuldt og det har været givende for mig at mødes med mine kollegaer i Nordisk Ministerråd for at drøfte samarbejde på vores område’.


Ministrene drøftede blandt andet bekæmpelse af spøgelsesfiskeri og plastforurening af havene i forbindelse med tabte fiskegarn. I de senere år har der været et stærkt stigende globalt fokus på marint affald og spøgelsesfiskeri. Dette gør sig også gældende i Grønland. Ministrene besluttede, at det nordiske fiskerisamarbejde fortsætter samarbejdet om mistede fiskeredskaber og spøgelsesfiskeri.

På dagsordenen var også prioriteringer i sektorens samarbejdsprogram for den kommende programperiode 2021 - 2024. Der blev drøftet, hvilke udfordringer der bliver centrale at løse i de kommende år og hvilke spørgsmål Norden kan finde svar på i fællesskab. Programmet skal være retningsgivende for, hvordan det nordiske samarbejde inden for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug kan bidrage til et konkurrencedygtigt, socialt bæredygtigt og grønt Norden.

Derudover blev der drøftet emner som ekstremt vejr og tørke, klimatilpasning og CO2-lagring i jord, skov og havet, samt revision af de nordiske næringsstofrekommandationer møntet på ikke kun at spise sundt, men også bæredygtigt.
Kongeriget overtager formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2020 og rigsdelene Grønland, Danmark og Færøerne deler ansvaret for formandskabsprojekter. Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen udtaler:

’Jeg glæder mig til Rigsfællesskabets formandskab og fra Grønlands side ser vi frem til et godt samarbejde med en række nordiske partnere. Grønland vil i formandskabsperioden sætte fokus på en bæredygtig fremtidig udvikling af kystsamfund i Norden.’

Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen informerede på mødet sine kollegaer bl.a. om Grønlands arbejde med en Fiskerikommissionens opgaver, Grønlands nye forskningsfartøj samt Grønlands fiskerikontrolløruddannelse, hvilket de andre nordiske lande gav en god anerkende respons på.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen, jio@nanoq.gl