Fejl i udbuddet af Bacheloruddannelser hos NI Nuuk

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har konstateret, at Niuernermik Ilinniarfik Nuuk har udbudt to nye uddannelser, henholdsvis Bachelor i International Handel og Marketing samt Bachelor i Økonomi og Ressourcestyring. Der er dog hverken materiel eller bevillingsmæssig hjemmel til at opstarte uddannelserne. Det vil sige, at institutionen på nuværende tidspunkt ikke har lovgivningsmæssig hjemmel til at udbyde uddannelserne og heller ikke finansiering hertil. NI Nuuk kan derfor ikke starte de påtænkte uddannelser.

”Jeg ser på situationen med allerstørste alvor. De uddannelsessøgende, der havde forestillet sig at skulle starte på denne uddannelse kommer jo i klemme. Der er sket en fejl i processen op til et udbud af uddannelserne. Det må simpelthen ikke ske, at en offentlig institution får udbudt uddannelser uden at lovgivningen på området overholdes. Forløbet i denne sag undersøges nu, så det kan sikres, at en lignende situation ikke kan opstå igen. Som Naalakkersuisoq er det yderst vigtigt for mig, at lovgivning følges og respekteres, og derfor er det en prioritet for mig at indskærpe reglerne på området generelt”, udtaler Naalakkersuisoq for uddannelse Ane Lone Bagger.

De uddannelsessøgende, som er berørt af situationen, vil få vejledning og støtte til at finde andre uddannelsesveje hurtigst muligt, og der arbejdes fra NI Nuuks side på at minimere konsekvenserne generelt.


For nærmere information kontakt afdelingschef, Lotte Kjær, lokj@nanoq.gl