Nordisk Rusmiddelseminar i Nuuk

Nordiske flag Den 27. – 29. august danner Nuuk rammen om Nordisk Rusmiddelseminar 2019, hvor 45 særligt indbudte deltagere fra Norden og Grønland mødes for at udveksle erfaringer og drøfte indsatser og metoder inden for forebyggelse af alkohol og stoffer.

- Forebyggelsen af rusmidler er et helt centralt indsatsområde i forhold til at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet i vores land. Nordisk Rusmiddelseminar giver mulighed for værdifuld sparring med de andre nordiske lande omkring det vigtige arbejde med at forebygge problematisk brug af alkohol og hash”, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, som byder velkommen til seminaret den 27. august.

På Nordisk Rusmiddelseminar vil der være oplæg baseret på den nyeste viden inden for rusmiddelforskning og praksis. Temaerne er: Strukturelle indsatser i forhold til tilgængelighed/synlighed på alkoholområdet, Drikkemønstre, Ældre og alkohol, Cannabis og sundhed.

Fra Grønlands side præsenteres de seneste undersøgelser af befolkningens brug af rusmidler, og der er arrangeret studiebesøg for de nordiske deltagere til Kofoeds skole og Allorfik Sermersooq.

Nordisk Rusmiddelseminar har været afholdt hvert år siden 1984. Formålet med seminaret er at vedligeholde og styrke det nordiske samarbejde mellem statslige myndigheder, der arbejder med forebyggelse af alkohol- og stofbrug. Værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande, og i år er Paarisa vært for seminaret, som afholdes på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Pressen er velkommen til at dække seminaret.


For yderligere oplysninger kontakt Sundhedsfaglig konsulent Lisa Christiansen på telefon +299 34 66 50 eller e-mail lich@nanoq.gl