Åbning af nye ansøgninger for området Black Angel

Råstofstyrelsen offentliggør genåbning af den historiske Black Angel bly- og zinkmine for nye efterforskningsansøgninger.

 

Den historiske udnyttelsestilladelse 2008-29, som tidligere tilhørte Black Angel Mining A/S, er kun åben for ansøgninger for efterforskning. Området er forhåndsdefineret, uden mulighed for indskrænkelse eller udvidelse.  

 

Ansøgninger, som modtages i perioden 15. august – 15. november 2019, indgår i én samlet ansøgningsperiode. Råstofstyrelsen behandler ansøgninger i overensstemmelse med gældende standardvilkår og procedurer.

 

Råstofstyrelsen åbner tilladelsesområdet på særlige vilkår. De særlige vilkår står nærmere beskrevet i Råstofstyrelsens officielle velkomstbrev. Interesserede ansøgere kan finde Råstofstyrelsens officielle velkomstbrev, koordinatsæt, ansøgningsprocedurer og anden relevant information på www.govmin.gl/Black_Angel_reopening.

 

Black Angel minen var i produktion i perioden 1973-90, og producerede 11.2 tons malm med 12.4 % zink og 4.2 % bly. Omkring 2.4 millioner tons malm forblev i søjlerne i den gamle mine. Forskellige selskaber foretog efterforskningsaktiviteter i området efter produktionen ophørte. Black Angel Mining A/S var rettighedshaver til udnyttelsestilladelsen i perioden 2008-2019.

 

For yderligere information, kontakt venligst

Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementschef, Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

Tel: (+299) 34 68 46

E-mail: joeh@nanoq.gl

og

Nadja Vedsted Sembach, Afdelingschef i Licensafdelingen, Råstofstyrelsen   

Tel: (+299) 34 68 23

E-mail: navr@nanoq.gl