Udvidelse af Tusaannga

Tusaannga udvides yderligere for at imødekomme borgernes behov. Tusaanngas åbningstider udvides og indsatserne i bygder og yderområder styrkes yderligere.

Udvidelse af Tusaannga’s åbningstider til 9-22 i hverdagene og 16-04 i weekenderne
I februar 2019 åbnede Tusaannga. Det var et nyt initiativ, hvor man sammenlagde en række rådgivningstelefoner, udvidede den daglige åbningstid med tre timer samt udvidede rådgivningsområdet. Med udgangspunkt i finanslovsaftalen for 2019 har Naalakkersuisut har besluttet at styrke rådgivningstelefonen Tusaannga og udvide åbningstiden yderligere.

En østgrønlandsk Tusaannga og en informationsindsats om Tusaannga målrettet bygder og yderdistrikter.
Ud over den udvidede åbningstid vil der ske en styrkelse af Tusaannga med fokus på forbedringer for bygder og yderområder. Dette sker konkret ved at oprettelse en Tusaannga-enhed med forankring i Østgrønland. Denne enhed vil som et supplement til Tusaannga i første omgang have en åbningstid på 2 x 2 timer/ uge. Her vil borgerne kunne henvende sig på deres eget sprog med henblik på rådgivning og vejledning. Derudover vil der informationsindsatserne om Tusaannga’s blive styrket, således at flere borgere bliver bekendte med Tusaannga’s muligheder herunder i forbindelse med overvejelser om selvmord, seksuelle overgreb, vold mv.

”Vi kan konstatere, at Tusaannga allerede nu udfylder et behov hos borgerne. På baggrund af de erfaringer, udvider vi derfor Tusaanngas aktiviteter, således Tusaannga bliver endnu mere udbredt og tilgængeligt for børn, unge og familier i hele landet. Borgere skal både kende til og henvende sig til Tusaannga, så vi kan komme nogle af deres problemstillinger til livs. De skal vide, at der eksisterer muligheder for hjælp, og at vi kan fortælle dem hvor de kan få det” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Siden Tusaanngas åbning i foråret 2019 har der været 498 henvendelser, hvoraf størstedelen har været fra personer bosiddende i Nuuk. Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund. Tusaannga kan derudover henvise borgere til de steder, hvor de kan søge hjælp og rådgivning til deres problemer.

Borgerne kan ringe til Tusaannga på 801180 eller sende SMS til 1899.Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160