Ny taskforceenhed skal hjælpe kommunerne med sagsbehandling

Ny taskforceenhed skal bistå kommuner, der har akut brug for hjælp – f.eks. i større sager om seksuelt misbrug af børn. Taskforceenheden er oprettet på baggrund af kommunernes ønske om faglig understøttelse i komplicerede sager på socialområdet.

Taskforceenheden er placeret i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold og er en udvidelse af den eksisterende Centrale Rådgivningsenhed. Taskforceenheden vil rejse til kommunerne, som akut har brug for hjælp ved større uforudsete sager og støtte med sagsbehandling lokalt. Taskforceenheden vil have fokus at styrke inddragelse af barnet og forældrene i sagsbehandlingsforløbet, og sammen med kommunen sikre at den rette støtteforanstaltning iværksættes.

”Naalakkersuisut accepterer ikke, at loven bliver overtrådt. Samtidig lytter vi naturligvis til borgernes og kommunernes tilbagemeldinger. Kommunerne nævner igen og igen, at det er svært at tiltrække kompetent faglig arbejdskraft til de mindre byer. Den manglende faglighed bidrager til usammenhængende forløb for borgerne. Taskforceenheden skal bidrage til bedre fremdrift i komplicerede sager i kommunerne” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Taskforceenden skal bidrage til at større åbenhed i sager om seksuelle overgreb. Enheden vil have fokus på at inddrage og orientere barnet og forældrene om sagsprocessen - fra anmeldelsen foretages til en eventuel anbringelse finder sted.

”Naalakkersuisut har et ønske om at hjælpe borgerne, uanset hvor de bor. Der er behov for større åbenhed om forløbet omkring anmeldelser og underretninger af seksuelle overgreb. Borgerne skal inddrages, så borgerne også har oplevelsen af, at der sker noget når de laver en anmeldelse. Taskforceenheden vil understøtte, at der handles på anmeldelser og underretninger i kommunerne. Vi skal undgå, at borgerne ender mellem to myndigheder uden, at der handles.” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Taskforceenheden vil samarbejde med kommunernes ledere og medarbejdere. Det er hensigten, at kommunens medarbejdere tager aktiv del i taskforceenhedens arbejde med de sociale sager. I sager om seksuelle overgreb skal enheden bistå kommunens ansatte og borgerne i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøringer foretaget af politiet, samtaler med børn og forældre, samt opfølgning. Taskforceenheden skal være med til at sørge for at der er fokus på barnet og at man sikrer barnets beskyttelse.

”Hensigten med taskforceenheden er at hjælpe kommunerne på kort sigt. Det skal dog understreges, at det er kommunernes opgave at løse sagerne fremadrettet. Derfor ønsker Naalakkersuisut, at taskforceenhedens arbejdsmetode har karakter af hjælp til selvhjælp. I praksis betyder det, at kommunernes medarbejdere skal lære af taskforceenheden via sidemandsoplæring, så kommunernes medarbejdere kender de rette arbejdsgange, og selv kan løfte opgaven på sigt” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Jf. Lov om støtte til børn, er det et kommunalt ansvar at lave sagsbehandling og etablere de nødvendige hjælpemuligheder til borgerne lokalt.

Læs mere om lov om støtte til børn på lovgivning.gl

Taskforceenheden bliver en del af den kommende nationale handlingsplan mod omsorgssvigt af børn, som blev vedtaget af Inatsisartut på efterårssamlingen 2018 punkt 171. Enheden forventes etableret i 2020.

Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160