Nye initiativer til gavn for børn, unge og familier

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, vil igangsætte en række initiativer til børn, unge og familier. Initiativerne vil blive implementeret hurtigst muligt, og dermed komme borgerne til gode. Initiativerne er lavet på baggrund af finanslovsaftalen for 2019, samt rejser rundt i Kommune Qeqertalik og til Tasiilaq.

Naalakkersuisut ønsker at give borgerne bedre vejledning og hurtigere sagsbehandling.
Initiativerne er baseret på de tilbagemeldinger som Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, for nyligt fik på rejser til Tasiilaq og Kommune Qeqertalik. I Tasiilaq efterlyste borgerne muligheden for at snakke med fagfolk på eget sprog. I Kommune Qeqertalik havde borgerne ikke kendskab til Tusaannga og muligheden for telefonisk rådgivning.

De initiativer som Naalakkersuisut konkret igangsætter er:
En østgrønlandsk Tusaannga som vil have åbent 2 x 2 timer om ugen. Der oprettes en særlig Tasiilaq-baseret Tusaannga-enhed, som skal give borgerne i Tasiilaq et lokalt kontaktpunkt, med mulighed for at tale eget sprog.
Udvidelse af Tusaannga’s åbningstider til kl. 9-22 i hverdagene og kl. 16-04 i weekenderne. Udvidelsen af åbningstiderne vil gøre Tusaannga mere tilgængeligt for borgerne. Der bliver dermed mulighed for at modtage støtte og rådgivning i weekenderne.
Informationsindsats om Tusaannga målrettet bygder og yderdistrikter. Tusaannga er et tilbud til hele landet. Kendskabet til Tusaannga skal udvides, så borgere i hele landet benytter sig af muligheden for anonym rådgivning.
Hjemmeside med målrettet information til børn, unge og familier. Det skal være lettere for børn, unge og familier at søge hjælp. Der oprettes derfor en national forebyggelsesside med oplysninger om, hvor borgerne kan søge hjælp lokalt.
Ny taskforceenhed som skal bistå kommunerne, der har akut brug for hjælp i sager om seksuelle overgreb. Taskforceenheden har blandt andet til opgave at afhjælpe kommunerne i sager om seksuelle overgreb. Enheden skal bistå kommunens ansatte i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøringer foretaget af politiet, samtaler med børn og forældre, samt opfølgning.

Jeg er rigtig glad for, at vi kan iværksætte disse konkrete initiativer som udgår fra Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Det er initiativer, der alle hurtigt kan igangsættes, som gerne skulle være til gavn for borgerne og som er baseret på borgernes og kommunernes konkrete tilbagemeldinger. Borgerne skal have mulighed for at søge hjælp, råd og vejledning. Alle initiativerne giver borgerne bedre forudsætninger for dette. Samtidig får kommunernes forvaltninger bedre mulighed for at yde hjælpen.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen.

Initiativerne forankres i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2019, blev der reserveret midler til en række velfærdsforbedringer, herunder en styrkelse af rådgivningstelefonen Tusaannga og andre initiativer til gavn for børn, unge og familier.


Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160