Kommentar til Pele Brobergs udtalelser i Sermitsiaq.AG

Af Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen

Den 7. august bragte netmediet Sermitsiaq.AG en artikel med titlen ”PN: Inatsisartut risikerer at bryde loven med lufthavnsprojektet”.

 

Lad mig starte med at sige, at udsagnet selvfølgelig ikke er korrekt. Pele Broberg udtaler sig i artiklen om, at den samfundsøkonomiske gevinst ved lufthavnsprojekterne ikke kan dokumenteres.

 

Hvis ikke vi investerer i de nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat, er vi nødt til at investere i den nuværende struktur. Den nuværende struktur er ikke hensigtsmæssig, og Inatsisartut har truffet beslutning om at den skal laves om.

 

Det er dokumenteret, at anlæggelse af de nye lufthavne vil betyde en mere effektiv transportstruktur end det nuværende system, hvor passagerene har flere mellemlandinger.

 

Pele Broberg argumenterer for, at Kangerlussuaq nu skal drives videre som 2810 meter bane som den er i dag. Dette anføres som en årsag til at økonomien i lufthavnsprojekterne nu skulle være skredet og at budgetloven brydes.

 

Dette er ikke korrekt.

 

Der er ikke taget endelig beslutning om den fremtidige driftsform for Kangerlussuaq. Naalakkersuisut har igangsat en dialog med forsvaret om deres ønske om tilstedeværelse i Kangerlussuaq. Der er tilsvarende nedsat en arbejdsgruppe med blandt andet Qeqqata Kommunia.

 

Naalakkersuisut ønsker at afvente resultatet af arbejdsgruppernes arbejde før der fremlægges konkrete forslag til den fremtidige driftsform for Kangerlussuaq.

 

At antyde at Naalakkersuisut eller Inatsisartut bryder loven på så løst et grundlag er en alvorlig anklage uden grundlag som skaber unødig tvivl og utryghed hos landets borgere.

 

Pele Broberg springer en række væsentlige mellemregninger over i sin argumentation, og lander uheldigvis på en forkert konklusion.”

 

Yderligere oplysninger: Kontakt venligst ministersekretær Anders Samuelsen på ansa@nanoq.gl eller via tlf. nr. 345456.