Landslægens anbefaling

Røgen fra naturbranden er ikke giftig, men den kan påvirke personer med astma og andre lungesygdomme. Kommer der større mængder røg ind over et beboet område anbefales det at søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation i bygningen.