Lukning af kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområdet Upernavik

Krabber 1 Naturinstitut

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed at krabbefiskeriet for forvaltningsområdet Upernavik lukkes pr. 11.08.2019, da kvoten på 400 tons er opfisket.

 

Søndag den 11. august 2019 kl. 24.00 bliver derfor også den sidste indhandlingsdag. Desuden skal alle tejner være taget op på den pågældende dag.

 

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl