Alle skal have licens i 2019 laksefiskeriet


Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal minde om, at i henhold til bekendtgørelsen om fiskeri efter laks fra 2018 skal alle, både fritids- og erhvervsfiskere have licens til fiskeri efter laks.

Et vigtig tiltag i bekendtgørelsen er at fritidsfiskerne skal have en licens til at fiske efter laks. Derudover blev det også indført at hvis man har haft licens i det foregående år og ikke har rapporteret til GFLK, så kan man ikke få udstedt en licens til fiskeri efter laks i 2019.

Rapporteringspligt

Alle der har en licens til laksefiskeri skal rapporterer til GFLK efter hver røgtning af laksegarnet. Man skal også rapporterer, hvis man ikke har fanget noget – den såkaldte 0-fangst rapportering. Det gælder også hvis du har licens, men slet ikke har fisket. Man skal rapporterer om dette alligevel.

Såfremt en erhvervs- eller fritidsfisker ikke har opfyldt sin rapporteringspligt, vil der ikke blive udstedt licens til næste fiskerisæson. Har du endnu ikke rapporteret om dit fiskeri efter laks i 2018 kan du rapporterer til GFLK via gflk@nanoq.gl, Fax 34 63 60 eller Postboks 501, 3900 Nuuk.
Rapporteringen skal ske via et rapporteringsskema som du finder her

Årets kvote og fiskeristart

Årets laksekvote bliver på 19,5 tons i 2019, da der var et overfiskeri i 2018 som der skal kompenseres for ifølge aftalen med North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). Fiskeriet efter laks bliver olympisk fiskeri, dvs. kvoten på 19,5 tons, fiskes som en kvote for erhvervs- og fritidsfiskere som har fået tildelt lakselicens.

I henhold til aftalen med NASCO om regulering af fiskeri efter laks ved Vestgrønland, kan Grønland kun fiske laks til internt forbrug – det såkaldte subsistensfiskeri. Dette betyder, at man igennem aftalen har forpligtet sig til ikke at eksportere laks, men kun at fiske til internt eget forbrug.

I henhold til bekendtgørelsen kan erhvervsfiskerne kun sælge på det lokale bræt. Det vil ikke længere være muligt at sælge laks direkte til restauranter, hospitaler m.v.

Fritidsfiskere kan kun fiske til eget forbrug.

Laksefiskerisæsonen er fra den 15. august til 31. oktober eller indtil kvoten er opfisket.
Kontaktperson Katrine Kærgaard, chefkonsulent, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Email: katk@nanoq.gl