Der skal være økonomisk råderum for fåreavlererhvervet

Savaateqarfik Landsbrugsrådet har afholdt sit 43. møde den 1. juli 2019 i Qaqortoq.
Landbrugsrådet godkendte konsulenttjenestens landbrugsregnskab for 2018.

Landbrugsrådet drøftede blandt andet det for nyligt afholdte landbrugsseminar. Landbrugsrådet finder det tilfredsstillende, hvordan seminaret var gået, idet den havde bl.a. til formål at finde, hvordan landbruget i Grønland skal udvikles frem til 2030.

Landbrugsrådet anbefalede ved deres møde, at der skal være tilstrækkelige penge til landbruget samt fåreavlererhvervet, hvis erhvervene skal udvikles. Rådet understregede endvidere, at tilskuddet fra Selvstyret til erhvervet ikke skal reduceres i fremtiden.

Der er afsat finansieringsstøtte til landbrugserhvervet fra Selvstyret, som er på 13,7 millioner kroner for i år. Støtten går blandt andet til indhandlingstilskud, for leveret dyrehold til slagtning hos slagteriet i Narsaq eller til andre veterinærgodkendte slagterier til videreforarbejdning.

Den samlede indhandlingstilskud ydes som et tilskud per kilo indhandlet lam, får, kvæg og kød. Dette sikrer udsalgsprisen for de grønlandsk producerede fødevarer bliver billigere.

Ud over ovennævnte tilskud er der i finansloven afsat midler til rente- og afdragsfrie lån, samt rentebærende udlån.

Landbrugsrådet drøftede blandt andet fåreavlernes seminar. På seminaret drøftede fåreavlerne udviklingspotentialerne for landbruget og fåreavlererhvervet, som er målsat til 2030.

Landbrugsrådet er godt tilfreds med de fremkomne budskaber fra seminaret. Landbrugsrådet vil prioritere initiativerne, og vil følge dem op, indtil de bliver implementeret.

De samvirkende fåreholderforening afholdt generalforsamling den 28. juni 2019. Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

De samvirkende fåreholderforening udpeger nye medlemmer i Landbrugsrådet. Landbrugsrådet takkede de tidligere medlemmer i Landbrugsrådet Otto Nielsen og Karl Kleist for deres store indsats i Landbrugsrådet.

I henhold til Inatsisartutlov nummer 15, 19. november 2017 om Landsbrugsrådet, kan Landbrugsrådet stille anbefalinger til Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug om landbruget.

Der er i dag 38 fåreholdersteder og to rensdyrfarme.

Kontaktperson: Pollas Lyberth, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: poly@nanoq.gl