GFLK: Garnfiskeri efter fjeldørred i elve er forbudt

Grønlands Fiskeri Licenskontrols jagtbetjente og fiskerikontrollører konstaterer, at der i disse dage foregår ulovligt fiskeri efter fjeldørred.

Jagtbetjent Ole Jerimiassen, Ilulissat, fortæller, at han har fået mange henvendelser fra lokale borgere og politiet, som beretter, at der foregår ulovligt fangst efter fjeldørred.

Han har ved selvsyn set mange reb, som er blevet anvendt i en elv, ved en nedlagt bygd. Han understreger endvidere, at politiet i Ilulissat har taget to sammensatte ørredgarn, som hittegods, eftersom garnet ikke var mærket med ejernavn.

Vil vi på det kraftigste understrege, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred, at det er forbudt at anvende al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og dertil hørende bassiner, og at garnet skal være mærket med ejernavn, bådnavn eller fartøjsnummer, siger Mads Nedergaard, fiskeriinspektør, GLFLK.

Mads Nedergaard fremhæver, at der er flere forhold, i henhold til bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred, som fiskerne skal tage hensyn til.

Ved brug af redskaber til fiskeri efter fjedørred må der kun bruges krog til lystfiskeri, ketchere og garn, hvis maskevidde i strakt mål er mindst 100 mm.

Længden af garnet til fjeldørredfiskeri må højst være 30 meter. Garnet skal desuden være mærket med ejernavn, bådnavn eller fartøjsnummer.

Garnet skal tages op
I henhold til bekendtgørelsen skal der altid være opsyn med et udsat garn. Når fiskepladsen forlades, skal ejeren af garn, uanset fraværets længde, tage garn op.

Ved fjeldørredfiskeri er det forbudt at anvende rykfiskemetoden, drivgarn, vod og trawl, elektrofiskeri, skydevåben, sprængstoffer og gift, og ruser.
Kommunalbestyrelse kan give tilladelse til anvendelse af ruser til fiskeri efter fjeldørred inden for den pågældende kommunes grænser.

Garnsætningsregler
Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og dertil hørende bassiner er forbudt. Og ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- eller afløbselve. Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred.

Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen, målt fra det punkt havet og elven mødes ved normal højvande, er forbudt. Hvis kommunalbestyrelsen har foretaget en afmærkning længere ude end foran beskrevet, er garnfiskeri inden for afmærkningen forbudt.

Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen. Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst. Garnet skal sættes i lige linie fra kysten. Andre arrangementer af garn med massefangst som formål, er forbudt.

Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn.

Hvor stendæmning har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før fangststedet forlades.

Kontaktperson: Ole Jerimiassen, jagtbetjent, Ilulissat. E-mail: olej@nanoq.gl Tlf nr: 345368/546619