Overdragelse af erstatningsboliger til Avannaata Kommunia

Aflevering og indflytning til erstatningsboliger for tsunamiramte borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit står for døren, nu hvor husene løbende bliver færdigbygget.

Selvstyret har stået for byggeri af erstatningsboligerne, og vil fortsat have ansvaret herfor, indtil alle boliger og andre dele af projektet er afleveret.

For at smidiggøre administrationen af den egentlige overdragelse til borgerne, er det i samarbejde med Avannaata Kommunia aftalt, at kommunen overdrager husene i sin helhed. Overdragelsen sker når husene er afleveret færdigbygget til Selvstyret som bygherre.

Ved overdragelse af husene til borgerne udsteder kommunen et medbyggerlån, som jf. lovgivningen er et rente og afdragsfrit lån, som nedskrives over 20 år. Det er således kommunen, der kommer til at varetage den borgernære service, herunder at de rette dokumenter udstedes i henhold til reglerne. Det er ligeledes kommunens ansvar at overdragelse af ejerskab af boligerne sker til de borgere, der er berettiget til erstatningsbolig.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at de tsunamiramte borgere, snart vil kunne flytte ind i deres nye hjem. Forhåbentlig vil de nye rammer medvirke til at få sat punktum for den store ulykke, der ramte ved fjeldskredet i 2017. Jeg er meget tilfreds med aftalen om overdragelsen i sin helhed, som skal sikre at de tsunamiramte borgere får den nødvendige borgernære service fra Avannaata Kommunia. Jeg håber at beboerne bliver glade for og tilfredse med deres nye boliger, og at den nye bolig bidrager til de kan se fremad til en god fremtid.”

Yderligere oplysninger: Kontakt venligst ministersekretær Anders Samuelsen på ansa@nanoq.gl eller via tlf. nr. 345456.