Rapport om mulighederne for en uddannelsesinstitution i Tasiilaq

Efter et længerevarende arbejde udgives nu en rapport om mulighederne for etablering af en uddannelsesinstitution i Tasiilaq.

Naalakkersuisut har til mål at sikre, at vort land bliver selvforsynende med en veluddannet befolkning. Vores land er stort og uddannelsesniveauet skal løftes, hvorfor det skal kunne være muligt at oprette uddannelsesmuligheder, der kan udvikle alle elevers evner og potentialer, uanset bosætning, køn og alder samt social, kulturel og sproglig baggrund. Derfor er det også vigtigt at afdække hvilke uddannelsesmuligheder, der kan udvikles i Tasiilaq.

På trods af at flere og flere unge bliver færdige med en ungdomsuddannelse, er der en stor del af vores unge, som ikke går i gang med en kompetencegivende uddannelse straks efter afslutningen af folkeskolen.

Desværre viser undersøgelser, at jo længere tid der går fra afslutningen af folkeskolen - jo sværere er det at starte på en kompetencegivende uddannelse. Denne rapport viser blandt andet, at der ikke var nogen elever fra Tasiilaq, der påbegyndte en EUD-uddannelse i årene 2015-2017 direkte efter afsluttet grundskole. Grunden til dette kan være mange. Nogle eksempler kunne være manglende vejledning inden for EUD-området, antallet af lokale praktikpladser mv.

Derudover viser rapporten, at størstedelen af arbejdsløse borgere, der er registeret i Matchgruppe 1 i Tasiilaq, ikke har en formel uddannelse. De fleste har folkeskolens afgangsprøve som seneste færdiggjorte uddannelse, eller har slet ikke gennemført folkeskolens afgangsprøve.

Østgrønland har en lang og smuk tradition for særegne nationaldragter og kunsthåndværk. Denne tradition og håndgerning er noget, der skal gives videre til de efterfølgende generationer. Det er vigtigt, at der er en lokal forankring. Opkvalificering af uddannede skindsyere med lokal tilknytning vil være en fordel. Med denne faglige og pædagogiske opkvalificering vil der kunne uddannes undervisere til en østgrønlandsk afdeling.
Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger udtaler: ”Denne rapport viser, at det ikke er nok kun at have fokus på uddannelse inden for de kulturbevarende initiativer. Dette kræver en helhedsorienteret indsats, vi skal arbejde hårdt for, at eleverne gennemfører folkeskolen og vejlede eleverne videre i uddannelse”.

Uddannelsesindsatser i Tasiilaq er også med i analyse- og udviklingsarbejdet, som pågår lige nu, og herudover er der en særlig indsats om fjernundervisning og e-læring ved GUX Sisimiut, der tilbyder gymnasiale uddannelser via eGUX uanset, hvor i landet man befinder sig.

For nærmere oplysninger kan kontaktes: Sussi Wille, Toqq/direkte 345616, suwb@nanoq.gl