Tandregulering i børnetandplejen er ikke stoppet

Naalakkersuisut har ikke truffet beslutning om nedskæringer i børnetandplejenFredag meldte Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ud, at der kun tilbydes forebyggende tandregulering, da det ikke er fagligt forsvarligt at påbegynde en bøjlebehandling, som ikke kan følges af en specialtandlæge. Baggrunden herfor er, at den komplekse og omfattende behandling kun kan varetages af specialtandlæger i ortodonti.

Naalakkersuisut anerkender det stigende rekrutteringspres, som sundhedsvæsenet inden for alle sundhedsfaglige områder står over for. Naalakkersuisut har imidlertid ikke haft denne beslutning til godkendelse ligesom Naalakkersuisut af samme grund ikke har godkendt denne beslutning.

Et fagligt forsvarligt behandlingstilbud
Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader.

Det kræver en fælles indsats af både familier, institutioner og sundhedsvæsen at sikre gode vilkår for vores børn. Foruden de forebyggende indsatser, er det derfor relevant at vurdere hvad samfundet skal tilbyde befolkningen og hvordan.

»Stop af et behandlingstilbud til børn er en vidtgående beslutning, der ikke træder i kraft før der har været de krævede politiske drøftelser og beslutninger på et oplyst grundlag, som også bekendtgørelse nr. 15 af 13. september 2006 om tandpleje er udtryk for«, udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Rekrutteringsvanskeligheder sammenholdt med øgede forventninger hos befolkningen over hele landet, sætter til stadighed rammerne for et fagligt forsvarligt sundhedstilbud under stigende pres.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen vil inden udgangen af august få lavet en analyse, hvis resultater kan forelægges Familie og Sundhedsudvalget, så der politisk kan tages stilling til det videre behandlingstilbud.

Endvidere er Inatsisartut til oktober inviteret til visionsseminar om fremtidens sundhedstilbud, hvor dette emne også vil blive drøftet.


Sundhedsledelsen har præciseret, at der ikke er tale om et behandlingsstop, men at man har ændret visiteringen som følge af den vanskelige rekrutteringssituation. Det har betydning for hvad der skal til for at blive visiteret. Samtidig vil den forebyggende indsats blive intensiveret. Overgangen til de nye forhold er løbende, bl.a. henset til de eksisterende forløb, hvor der kræves kontrol og tilsyn af en specialtandlæge.

Det oplyses endvidere om den landsdækkende, forbyggende visitation, at den inkluderer tidlig forældreundervisning i at undgå skader, som på sigt kan kræve bøjlebehandling, og tidlig screening og årlig kontrol af børn i yngre klasser i alle landets byer, hvor tandskiftet følges tæt med henblik på at afhjælpe evt. senere bøjlebehov.

For yderligere oplysninger kontakt For spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan Departementet for Sundhed kontaktes: pn@nanoq.gl.