Beboerne i Tasiilaq kan sove trygt

– en reaktion på artiklen ”Frygter fremtidens vilde storme” bragt i Atuagagdliutit/Grønlandsposten i uge 27

Ifølge Atuagagdliutit/ Grønlandsposten den 3. juli, mener medlem af kommunalbestyrel-sen i Kommuneqarfik Sermersooq Laura Táunâjik, at det er nødvendigt, at nye huse i Tasiilaq beskyttes bedre mod piteraq. Hun er således utryg ved, at nyere huse angive-ligt er udført uden udvendige skodder til at lukke for vinduerne, når det stormer kraftigt. Derfor har hun ifølge avisen indstillet til kommunalbestyrelsen, at der sættes penge af til ”en bedre sikring af navnlig byens udlejningsejendomme”.

Et forslag om at sikre bygninger mod skader som følge af piteraq er der i sig selv ikke noget galt i. Som Naalakkersuisoq med ansvar for blandt andet byggelovgivningen ønsker jeg med dette indlæg blot at gøre opmærksom på, at der i byggeforskrifterne er taget højde for, at huse på Østkysten udsættes for endog særdeles kraftige storme (piteraq). Efter forskrifterne skal byggeri, der opføres i Tasiilaq og på flere andre ste-der, hvor der kan opstå kraftige storme, derfor dimensioneres til at kunne modstå disse lokale vindlaste.

En særlig anvisning for projektering af byggeri i Tasiilaq er udarbejdet på grundlag af erfaringerne fra de hyppige piteraq-storme i byen samt de dyrekøbte erfaringer fra den ekstremt voldsomme piteraq, der hærgede byen i 1970.

Om vinduer anbefaler anvisningen generelt, at de ikke udføres med for store mål, at de bør opdeles i mindre felter, og at der bruges ekstra stærkt (tykt) glas. Det anbefales også, at vinduer i vindsiden – det vil sige ydervægge der vender mod nord og vest – forsynes med udvendige skodder for at sikre vinduerne mod flyvende genstande. Ud-vendige skodder kan dog godt udelades, hvis det yderste lag glas er hærdet og mindst 4 mm tykt (det kan f.eks. være aktuelt, hvis skodderne skal anbringes på en ydervæg, hvor det er svært at komme til at betjene dem).

Beboerne i de omtalte udlejningsboliger bør således kunne sove trygt, hvis man ved projekteringen af boligerne har iagttaget disse forskrifter og anvisninger. Det er ifølge byggelovgivningen at kommunalbestyrelsen, der ved udstedelse af byggetilladelse påser, at nyt byggeri overholder bestemmelserne i forskrifter udstedt i medfør af byg-geloven.

Byggeforskrifter og -anvisninger er tilgængelige fra <www.byginfo.gl>.


Med venlig hilsenKarl Frederik Danielsen


For yderligere information kontaktes Ministersekretær Anders Samuelsen på
følgende e-mail: ansa@nanoq.gl eller på mobil: 290320.