Svar til Jens Napatoq

Blomst

Af Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen

Inatsisartutmedlem Jens Napatoq har i et åbent brev til Naalakkersuisut påstået forskellige forhold omkring sundhedsvæsenet og Naalakkersuisut som jeg føler anledning til at kommentere på.

Indledningsvist skal nævnes at Naalakkersuisut naturligvis ikke manipulerer til en bevidst affolkningsproces.
Sundhedsvæsenet har løbende stillingsopslag på lægestillingen i Ittoqqortoormiit. Der er d.d. et aktivt opslag for lægestillingen i Ittoqqortoormiit, men beklageligvis uden ansøgere på nuværende tidspunkt.

Tilsvarende øvrige stillinger har Sundhedsvæsenet løbende opslået jobopslag, som bliver forevist på diverse rekrutteringsplatforme herunder Sundhedsvæsenets platform Gjob.gl samt sociale medier. HR-konsulenter og repræsentanter for Sundhedsvæsenet deltager i relevante jobmesser for sundhedspersonale og afholder informationsmøder om Sundhedsvæsenet med henblik på at tiltrække potentielle medarbejdere.

Sundhedsvæsenet bruger mange ressourcer på at rekruttere bl.a. læger men antallet af kvalificerede ansøgere til lægestillinger i Grønland i det hele taget – er på nuværende tidspunkt meget begrænsede. Størstedelen af læger rekrutteres via netværk eller via læger, der tidligere har været i Grønland.
Jeg mener, i modsætning til JN, at sundhedsvæsenet bruger mange administrative ressourcer på rekruttering.

De konstante rekrutteringsudfordringer på alle niveauer gør, at sundhedsvæsenet fortløbende må træffe beslutninger om ændringer i f.eks. personaleforhold og det betyder at der skal være ekstra fokus på hvordan opgaveløsningen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges. Udviklingen særligt inden for lægefaget går hurtigt og der fokuseres i højere grad på specialisering, hvor læger tilegner sig specifikke kompetencer, som kræver hyppig udførelse og sparring, for at kunne opretholde et tilstrækkeligt niveau. Denne tendens vanskeliggør sundhedsvæsenets intension om at ansætte flere læger med brede almenmedicinske kompetencer.

Når sundhedsvæsenet er nødsaget til at ansatte lægevikarer i korte perioder, er det rimeligt at få undersøgt og debatteret, om vi får den kvalitet, vi betaler for og det er nødvendigt at debattere mulige alternative løsninger. Desuagtet, vil jeg gerne udtrykke at jeg har en stor respekt for vores sundhedspersonale for den opgave de løser hver dag og under de økonomiske rammebetingelser vi har givet dem.

I forlængelse af ovenstående vil jeg nævne at Naalakkersuisut vil igangsætte et arbejde for en revision af ydelseskataloget således at det er tidssvarende i forhold til den virkelighed der er nu, her små ti år efter regionaliseringen. Der er behov for en plan for, hvordan og hvor udvalgte opgaver fremover vil kunne håndteres på fagligt forsvarligt niveau og at det bliver mere synligt for borgeren, hvad sundhedsvæsenet kan levere. I den proces agter jeg at involvere de relevante interessenter herunder Inatsisartut, kommuner, NGO´er og borgere i dialogen omkring forventninger til sundhedsvæsenet.