Svar på kritik fremført i artikel på knr.gl

Den 25. juni 2019 publicerede Kalaallit Nunaata Radioa en artikel med overskriften "KNQK kritiserer myndigheder i kontroversiel slædehundesag" på deres hjemmeside. I denne forbindelse vil Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug præcisere en række forhold vedrørende sagen.

Det er korrekt at der forelægger en rapport fra analyselaboratoriet vedrørende resultatet af DNA undersøgelsen af den mistænkelige hund i Qeqertarsuaq. Resultatet af undersøgelsen vil ikke blive offentliggjort før sagen er færdigbehandlet af relevante myndigheder.

Dette skyldes, at den involverede borgers retssikkerhed skal sikres samt at sagsbehandlingsprincipperne, der regulerer myndighedernes håndtering af potentielle straffesager, skal overholdes.
Det skal understreges, at hundene (en tæve og dennes ene overlevende hvalp), som sagen fra Qeqertarsuaq vedrører, blev aflivet af kommunen på ejers begæring i løbet af 2018. Således udgør de involverede hunde ikke længere nogen risiko for potentielle opblandinger med slædehundene i Qeqertarsuaq eller resten af slædehundedistriktet. Kommune Qeqertalik havde indtil aflivningstidspunktet løbende holdt øje med det involverede hundehold, for at sikre at hundene ikke udgjorde en risiko for opblandinger.

Det fremgår af artiklen, at nogle af slædehundeejerne i Qeqertarsuaq løbende har aflivet hvalpe grundet sagen, da de ønsker at beskytte den grønlandske slædehund som race. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil påpege, at myndighederne ikke har fået henvendelser om yderligere mistænkelige hunde i området, og således har myndighederne ikke set det som nødvendigt at anbefale at hvalpe skal aflives. Hvor denne anbefaling kommer fra vides ikke.

Den kritik som myndighederne har fået fra KNQK tages til efterretning, men det skal ses i lyset af, at sagen er kompliceret og således skal håndteres korrekt. Det er Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) der centralt forvalter loven om den grønlandske slædehund, mens det er kommunerne, der har ansvar for at registrere hundehold i lokalområdet, og således fungerer de som den lokale myndighed i sager der vedrører hundehold. Det er dog VFMG som alene har myndigheden til at træffe afgørelser om, hvornår det er tale om en ”ren grønlandsk slædehund” eller ej.

Indtil videre har myndighederne truffet afgørelser i lignende sager alene ud fra de involverede hundes udseende. Dette er kun muligt i tæt samarbejde med kommunerne som den lokale myndighed, der kan bidrage med indsamling af billedmateriale af hunde og informationer om hundehold.

I den sag som artiklen vedrører, valgte VFMG at udtage prøver til DNA-analyse på et laboratorium i Danmark. Da analysen blev udført i forbindelse med et forskningsprojektet, så tager det længere tid at opnå et analyseresultat, og dette har i høj grad bidraget til den forlængede sagsbehandlingstid.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil gerne fremhæve, hvorfor det blev valgt at udtage prøver til DNA-analyse. Slædehundepopulationen i Grønland viser en stor variation i deres udseende, med store forskelle i fysisk størrelse, pelslængde og farvetegninger. Da muligheden opstod for at lave en DNA-analyse, så valgte VFMG at udtage DNA til analyse på forsøgsbasis, for at vurdere om denne metode kan anvendes til at træffe afgørelser baseret på et mere videnskabelig baggrund, end vurdering der blot baserer sig på udseendet.

Det har været en lang proces ved fortolkning af de analyseresultater myndigheden har modtaget i forbindelse med sagen. Dette skyldes at det med en DNA analyse er muligt at definere, hvad der udgør en ”ren grønlandsk slædehund”. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen definition heraf i form af en race standard eller lignende.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer, at der endnu ikke foreligger et stort nok mængde genetisk data til at basere en definition af ”ren grønlandsk slædehund” herpå, så derfor er det ikke muligt i alle tilfælde at træffe en endegyldig vurdering om renhed af eventuelle mistænkelige hunde.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, uumasut@nanoq.gl

For nærmere information kontakt Egill Steingrimsson, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 50 00, e-mail apnn@nanoq.gl.