Udsættelse af frist for fiskeriindberetninger til 1. august 2019

Naalakkersuisut har i år valgt at udskyde fristen for indberetning af oplysninger om fartøjsoplysninger for kystnære fartøjer over 6 meter l.o.a, fartøjsoplysninger for havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer, samt fiskefabrikker og indhandlingsanlæg. Fristen er udskudt til 1. august 2019.

Alle der driver erhvervsmæssigt fiskeri- eller fiskerivirksomhed med fartøjer over 6m længde samt alle fiskeriproduktions- og indhandlingsanlæg på land er omfattet, og skal indberette oplysninger om de produktionsmæssige og økonomiske forhold som er relateret til virksomhedsdriften for det foregående kalenderår. Fiskeri med joller på 6 meters l.o.a. eller derunder er undtaget.
I 2019 skal der således indberettes oplysninger for regnskabsåret 2018.

Indberetning sker via

https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeriindberetning_2018

Produktions- og indhandlingsanlæg er forpligtet til at bistå de indberetningspligtige fiskere med oversigt over deres indhandlinger, til brug for indberetningen.

Oplysningerne skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Manglende indberetning kan medføre politianmeldelse.

Lovgrundlag:
 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land
http://lovgivning.gl/lov?rid={8CB50573-E382-4466-8C19-D8D182A58B49}

For yderligere oplysninger kontakt GFLK på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl.