Borgermøder i Itilleq og Sarfannguit

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen aflagde besøg i bygderne Itilleq og Sarfannguit 23. juni.

Sammen afholdte de velbesøgte og livlige borgermøder i bygderne, hvor borgere i Itilleq og i Sarfannguit kom og stillede spørgsmål til Ane Lone Bagger og Erik Jensen.

Emnerne på de stillede spørgsmål fra borgerne var meget forskellige og handlede om udfordringerne ved livet i bygderne, hvor der kan være arbejdsløshed samt boligmangel.

Planer for turismeudvikling i bygderne blev efterlyst og anmodning om åbning af kirken i Itilleq som turistattraktion.

Kompetenceløft til uuddannede timelærere i bygderne efterlyses endvidere, så der kan ske en forbedre undervisning af bygdebørn.

I Itilleq blev kirken, skolen og døgninstitutionen ’Pilutaq’ besøgt og i Sarfannguit blev skolen, kirken og fiskefabrikken besøgt af medlemmer af Naalakkersuisut.

Begge skoler fik bogen Grønlands Geologi, som er udgivet af Naalakkersuisut.