Ane Lone Bagger mødtes med borgmester Malik Berthelsen

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og Borgmester Malik Berthelsen, Qeqqata Kommunea afholdte tirsdag et dialogmøde. Her blev borgmesteren bl.a. orienteret om Naalakkersuisuts planer på uddannelsesområdet.

Uddannelsesplan II udkommer snart og her præsenterer Naalakkersuisut blandt andet det fortsatte arbejde med analyse- og udviklingsprojektet, der har det mål at skabe mere fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet end der er i dag. I analyse- og udviklingsarbejdet fokuseres eksempelvis på hvordan alle kan opnå en ungdomsuddannelse og mulighederne for at skabe uddannelsescentre i hver kommune. Planerne om at starte en maskinmesteruddannelse samt start af diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi til sommer blev positivt modtaget af borgmesteren, som også blev glad for at høre om Naalakkersuisuts igangværende planer om kollegiebyggeri. Naalakkersuisuts sektorplan for Kollegier udkom primo juni og denne viser, at der er et foreløbigt behov for at udvide kollegiemassen i Sisimiut med 72 sengepladser for sektorplanens etape 1.

Ane Lone Bagger orienterede derudover om, at arbejdet med at undersøge mulighederne for at udvide KTI-Sisimiut er igangsat. Naalakkersuisuts formål med at udvide KTI-Sisimiut er at skabe et stærkt uddannelsesmiljø i Sisimiut, ved at samle KTI’s aktiviteter og dermed skabe synergieffekter på tværs af uddannelsesretningerne.

Derudover oplyste borgmesteren bl.a. Naalakkersuisoq om kommunens pædagogsituation. Kommunen mangler pt. 27 pædagoger. Borgmester Malik Berthelsen oplyste også, at kommunen arbejder på at ansætte socialrådgivere i børneinstitutionerne, således evt. sociale problemer identificeres tidligere og at man derefter allerede kan lave forebyggelse i førskolen.

Alt i alt var der tale om en konstruktiv dialog, hvor kommunen også orienterede om deres villighed til at samarbejde i forbindelse med pladsgaranti i dagsinstitutionerne, såfremt Sisimiuts studiemiljø yderligere forstærkes.