Vort land bliver selvstændigt – og vi har alle pligter og ansvar i arbejdet for at nå det mål

Kim Kielsen

Af: Kim Kielsen, Formanden for Naalakkersuisut

“I dag den 21. juni er der gået ti år, siden vort land overgik til et Selvstyre.

Det grønlandske Selvstyre er opnået som et resultat af mange års kamp først af Grønlands Landsråd og siden af medlemmer i Inatsisartut og Naalakkersuisut. Men resultatet er endnu kun et delmål. 

Efter ti år med Selvstyre er det nu på tide, at vi som folk mere målrettet diskuterer og vurderer, hvordan vi tager de næste skridt frem, og hvordan vi hver især tager et ansvar. Et af de mål som trænger sig mest på er, at vi som borgere uden undtagelse tager ansvar og udvider vores kompetencer.

Mange myndighedsområder mangler vi stadig at hjemtage fra Danmark. Det er vigtigt i den henseende, at befolkningen til den tid er parate og klar til at løfte den opgave det kræver at overtage de resterende ansvarsområder. For hvad er egentlig formålet med at overtage myndighedsområder blot for at  hjemtage dem – når det blot medfører, at vi må tilkalde endnu flere medarbejdere fra udlandet for at klare den øgede mængde af opgaver? Der er mange ting, vi må overveje og gennemtænke nøje, før vi tager de næste skridt.

Til trods for de kritiske røster om, at vi er for langsomme til at hjemtage de resterende myndighedsområder, skal vi hele tiden huske på, at overtagelsen skal falde i takt med, at befolkningen også skal være parat til at løfte de øgede ansvarsområder og opgaver hjemtagelsen medfører.

Vort Selvstyre fylder ti år. Disse år vi gennemlever er børnenes år. Vi skal som en samlet befolkning have det mål, at vores efterkommere, børnene og de unge, har styrken til at videreføre landet efter os.

Hvis vi skal overkomme de store problemer og svagheder, vi har i befolkningen, skal vi allesammen deltage i de tiltag der tages for at løse dem. Såfremt alle opgaver i et selvstændigt Grønland skal varetages af befolkningen selv, skal vi styrke vores arbejdsevne og højne uddannelsesniveauet.

Siden indførelsen af Hjemmestyret er der sket store fremskridt. Alene på uddannelsesområdet er der sket en stor udvikling, hvor uddannelsesmulighederne er blevet mangedoblet, på infrastrukturområdet sker der omfattende fremskridt, hvor vi nu selvstændigt driver flere myndighedsområder. Mange mål er nået, og vi fortsætter ufortrødent fremad.

Vi voksne skal deltage og kæmpe for, at børnene og de unge, som skal overtage efter os, får et stærkt udgangspunkt. Jeg vil lykønske jer alle af hele mit hjerte med vores nationaldag, og med tiåret for Selvstyrets indførelse!”