Nye grønlandske børnebøger udkommer på nationaldagenDer er et stort behov for børnebøger skrevet ud fra grønlandsk sprog og kultur. På Grønlands nationaldag den 21. juni udkommer fire grønlandske børnebøger med tilhørende forældrehæfter. Martha Abelsen, minister for Sociale anliggender fortæller: ”Vi er glade for at bøgerne præsenteres netop på 10 året for selvstyret. Det er et symbol på at vores fremtid tilhører børnene. Med børnebøgerne får familierne noget hverdagsnært materiale, som børn og forældre forhåbentligt kan få stor glæde af sammen. Børnebøger stimulerer ikke kun barnets sprog, det kan også skabe nærvær og glæde i familien. Idéen stammer fra jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger rundt om i Grønland, som har efterlyst børnebøger. Jeg er stolt over at være med til at i imødekomme børn og forældres behov”.

Forfatter Miiannguaq Olsvig fortæller om sin vision for bogserien: ”I børnebøgerne lærer vi pigen Manumina og hendes familie at kende. Det har været vigtigt for mig, at børnebøgerne om Manumina er både sjove og tæt på hverdagen, så børnene kan genkende sig selv. Børn på 2-3-år er fantastiske, og de har deres helt egen verden, som man gennem børnebøgerne forhåbentligt kan få indblik i”. Illustrator Christian Rex fra Nuuk har med humor og indlevelse designet bogseriens farverige univers.

Det moderne grønlandske hverdagsliv er i centrum
Temaerne ’den første tid sammen’, ’følelser’, ’sygdom’ og ’søvn’ er udvalgt i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner, der oplever, at disse emner optager småbørnsfamilierne. Camilla Brandi Anshøj som sammen med John Andersen og Else Guldager fra God Barndom og Rikke Louise Kuhn fra MANU* i Grønland har taget initiativet, fortæller: ”Der er efterspørgsel på bøger, som de allermindste børn kan spejle sig i. Derfor var det vigtigt, at de er tænkt og skrevet på grønlandsk. Sproget er relevant og stimulerende for alle børn i Grønland, uanset om forældrene foretrækker grønlandsk, dansk eller en kombination.”

Bøgernes fantastiske verden åbnes på nye måder
Med de fire udgivelser åbnes bøgernes fantastiske verden for småbørnsfamilierne på et tidligt tidspunkt i barnets liv. Else Guldager siger: ”Den første børnebog er en folde-ud-bog, som alle nye forældre i Grønland får lige efter fødslen. Det er en investering i fremtiden.”

Bøgerne er blevet til i et tæt samarbejde med forskellige fagpersoner i Grønland, der har bidraget med deres viden og erfaringer, ligesom forældre har været inddraget. Rikke Louise Kuhn fortæller: ”Det har været vigtigt at få bidragsydere fra hele landet, flere var med på Skype. I en workshop blev alt fra det visuelle udtryk til indholdet i de konkrete bøger diskuteret grundigt. Der kom nye ideer, som efterfølgende blev arbejdet. Nu glæder vi os til at sende bøger og materialer ud i hele landet.”

John Andersen slutter af: ”Der er stadig mange hverdagsnære emner at tage fat på. Vi drømmer om at kunne udvikle endnu flere børnebøger, som de mindste børn og deres familier i Grønland kan få glæde af.”
Projektet har mødt stor opbakning i både Grønland og Danmark og er støttet økonomisk af MANU - Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Grønland og Den grønlandske fond og God Barndom. Endelig har Rotary i det danske Rotary distrikt, som også omfatter Grønland ydet et meget økonomisk bidrag til sikring af, at projektet blev realiseret.

Henvendelse vedrørende børnebøgerne i Grønland:
Rikke Louise Kuhn +299 58 30 71
Leise Raarup+299 34 42 63

Anmeldereksemplarer kan rekvireres hos God Barndom på eg@god-barndom.dk
* MANU er et alment forældrekursus, som tilbydes alle forældre i Grønland fra graviditetens start og til barnet bliver 4 år. Se mere på manu.gl