Naalakkersuisut er klar når en ny dansk regering er udpeget

Naalakkersuisut afventer fortsat en ny dansk regering, da danske fagministerier ikke forholder sig til officielle henvendelser førend der er nedsat en ny dansk regering

I KNR’s artikel Martha Abelsen er alt for langsom på børneområdet fra d. 19. juni 2019, udtrykker næstformand i Familie- og Sundhedsudvalget og medlem af Inatsisartut for IA, Stine Egede, at hun ikke vil vente på en ny regering i Danmark. Af hensyn til yderligere misforståelser vedrørende processen om samarbejdet med danske myndigheder, vil Naalakkersuisut gerne understrege, at danske myndigheder ikke tager stilling til en officiel henvendelse førend der er nedsat en ny dansk regering.

Perioden frem til den nye danske regering er udnævnt, bruger Naalakkersuisut på at koordinere indholdet af henvendelsen og indarbejde kommunernes ønsker til den danske stat.

Den seneste uge har Naalakkersuisoq Martha Abelsen brugt på rundrejse i Qeqertalik kommune, hvor hun har været i dialog med fagfolk i byer og bygder for at drøfte hvilken hjælp der efterspørges fra såvel kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisut. I forbindelse med rejsen har der ligeledes været afholdt møder med borgmester Palle Jeremiassen og borgmester Ane Hansen. Der vil ligeledes blive afholdt møde med alle borgmestre i forhold til de ønsker kommunerne har på deres ansvarsområde. Kommunerne kan komme med særlige ønsker til hvor de ser behov for hjælp fra Selvstyret eller den danske stat.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen udtaler. ”Jeg har på intet tidspunkt haft til hensigt at vente til september med at rette henvendelse til den danske stat. På mit pressemøde d 12. juni oplyste jeg, at jeg tager Inatsisartutbeslutningen om at rette henvendelse til den danske stat alvorligt, og at jeg, lige så snart der er udpeget en dansk regering, vil rejse til København for at bede om hjælp til børne- og ungeområdet. Idet den nuværende forretningsregering ikke tager stilling til henvendelser, som den Naalakkersuisut er blevet pålagt, bruger jeg tiden effektivt, så jeg kan komme til den nye danske regering med konkrete ønsker som i videst muligt omfang afspejler kommunernes behov for at kunne varetage deres ansvarsområde”

Sideløbende hermed arbejder Naalakkersuisut på at fremskynde indsatser for børn og unge, således landets børn og unge oplever, at der sker faktisk handling. Naalakkersuisut bruger således ventetiden på at fortsætte arbejdet med en række igangværende initiativer. Derudover fortsætter Naalakkersuisut ligeledes det igangværende samarbejde med danske myndigheder om blandt andet satspuljeinitiativerne.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160