Tre medlemmer af Naalakkersuisut taler om fremtiden med borgerne i Diskobugten


Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning Jess Svane, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen og Naalakkersuisoq for Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen har besøgt Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat, Kangaatsiaq, Attu, Akunnaaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut i den forgangne uge.

Målet for rundrejsen har været at komme i en tæt dialog med borgerne, om hvordan vi i fællesskab kan skabe gode og trygge rammer med erhvervsmuligheder, gode boligforhold og ikke mindst trygge rammer for borgerne.

Jess Svane fremlagde Naalakkersuisuts politik til udvikling af nye erhverv og arbejdspladser inden for bl.a. turisme, landbaseret produktion, eksport af drikkevand, iværksætteri og meget andet.

Jess Svane udtaler: ”Jeg har fået mange velovervejede spørgsmål og forslag til, hvordan vi fremover skal skabe vækst og arbejdspladser ved en effektiv udnyttelse af erhvervsstøtteordningerne, og ikke mindst den nye erhvervspulje på 220 mio. kr. Det er opløftende at se hvordan turismevirksomhederne skyder op mange steder. Flere steder planlægges renovering og etablering af nyt hotelbyggeri og nye turismeaktiviteter udvikles, som kan fremvise vores fantastiske natur.

- Jeg er også glad for de mange gode forslag til hvordan, vi kan nå målet om 100% grøn energi i 2030”,
tilføjer Jess Svane.

Karl Frederik Danielsen siger: ”Det har været en stor fornøjelse for mig at møde borgerne på vores tur rundt i byer og bygder i Diskobugten. På borgermøderne har jeg blandt andet lagt vægt på at oplyse om de gode muligheder, borgerne har for at søge lån til boligbyggeri, medbyggerhuse og andesboliger. Der er kommet ny lovgivning, der har medført, at der gives større lån til boligbyggeri de mindre byer. Dertil er der mulighed for at søge lån til renovering af boliger. Særligt for pensionister er der favorable muligheder for lån. I boligreformen er der lagt vægt på, at borgerne fremover kun skal henvende sig ét sted: hos kommunen. Dermed kan der blive en mere borgernær service.”

Martha Abelsen fremlagde Naalakkersuisuts planer inden for børn og unge området, handicapområdet og forebyggelsesarbejdet, ligesom hun kom ind på arbejdet omkring fremtidens sundhedsplanlægning.

Martha Abelsen udtaler: ”Det har været meget givende at se sundhedsstationerne i regionen og høre om både succeser og udfordringer. I en tid med meget fokus på forholdene for landets børn og unge har det ligeledes været meget givende, at høre om kommunens målsætninger på børne- og ungeområdet. Jeg vil gerne rose kommunen for at arbejde tværfagligt, til stor gavn for den enkelte og for familierne. Kommunens måde at tilgå udfordringerne på socialområdet kan helt sikkert danne inspiration til Naalakkersuisuts videre arbejde med at forbedre forholdene for landets børn og unge”

Naalakkersuisut planlægger dialogture i andre landsdele i de kommende måneder.

For yderligere information kontakt:

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, tlf. 34 50 00, e-mail: isiin@nanoq.gl

Departementet for Boliger og Infrastruktur tlf. 34 50 00, e-mail: box909@nanoq.gl

Departementet for Sundhed tlf: 34 50 00, e-mail: ihla@nanoq.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet tilf: 34 50 00, e-mail: ihla@nanoq.gl