Oplæg om principper for forvaltning på vej fra Fiskerikommissionen

Den 18. og 19. juni 2019 afholdt Fiskerikommissionen sit andet møde. Her var en god og konstruktiv drøftelse af det vigtige spørgsmål, om hvordan Grønland bedst muligt forvalter sine fiskeressourcer, så samfundet får mest ud af den fælles ressource af fisk og skaldyr, også på langt sigt.

 

Fiskerikommissionen forbereder på baggrund heraf et større debatoplæg med forslag til principper for både kvotefastsættelse og udmøntningen heraf i forvaltningsplaner samt for den økonomiske forvaltning.

 

Formålet med dette er dels at skabe egnede rammer til at sikre et godt fangstgrundlag for de kommende generationer, dels at give gode muligheder for at udnytte eksisterende kapacitet og planlægge fremtidige investeringer med henblik på at udvikle erhvervet for aktørerne i fiskerisektoren i dag.

 

Det kommende oplæg forventes fremlagt i løbet af efteråret 2019. Kommissionens formand, Jens Paulsen udtaler i den forbindelse: ”Fiskerikommissionens debatoplæg har til formål at få et godt udgangspunkt for en nærmere dialog om de grundlæggende principper med politikere og offentligheden, og det vil finde sted i umiddelbar forlængelse af fremlæggelsen”.

 

Fiskerikommission vil på baggrund deraf samtidig få et solidt fundament for det videre arbejde med sin betænkning om blandt andet spørgsmål om fordeling af ressourcen, landingspligt, innovation, kompetenceudvikling, mv.

 

Den endelige betænkning forventes færdiggjort medio 2020.

 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til formanden for Fiskerikommissionen, Jens Paulsen, jp@alg.gl