Indhandlings forlængelse af stenbider i forvaltningsområderne 1A og 1Ba

Fiskeriet i områderne;
1A og 1Ba har tidligere været lukket i 6 dage, og for at områderne opnår deres 44 fiskedage forlænges fiskeriperioden til d. 17. juni 2019, såfremt kvoten ikke opfiskes inden.

Kvote 1A er 241 tons.

Kvote 1Ba er 261 tons.Fiskeriet i områderne;
1Bb, 1C, 1D, 1E og 1F forbliver lukket.

Ovenstående ændringer sker efter aftale med KNAPK d.d.

Alle stenbider garn i nævnte områder skal være bjærget senest samme dag som indhandling stopper.

For yderligere oplysning kontakt Niels J. Laursen (Grønlands Fiskerilicenskontrol) NIJL@nanoq.gl