Naalakkersuisuts ønsker balance på finansloven også i 2020

På hjemmesiden Sermitsiaq.ag blev der den 2. juni 2019 offentliggjort et interview med formanden for IA, i hvilket denne hævder, at nye oplysninger til Finans- og Skatteudvalget viser, at der vil være et stort underskud på Finanslovsforslaget for 2020, og at Landskassen vil mangle op imod 1/2 milliard ved årets udgang. Formanden for IA mener, at dette er udtryk for uansvarlig økonomisk ledelse af landet.

Jeg finder det nødvendigt at slå helt fast, at Naalakkersuisut udviser stor ansvarlighed i sit økonomiske arbejde, og IA’s formands postulater må således klart afvises.

Som Naalakkersuisoq for Finanser har jeg i år søgt at inddrage Finans- og Skatteudvalget tættere i finanslovsprocessen, end man har gjort i de tidligere år. Dét indbefatter bl.a., at jeg har givet udvalgets medlemmer, og herunder IA’s formand, indsigt i tallene i det såkaldte basisbudget for 2020. Det er beklageligt, at den tillid, som Naalakkersuisut derved har vist, nu benyttes til at skabe unødig offentlig polemik og utryghed om landets økonomiske situation.

Et basisbudget er en mekanisk fremskrivning af den gældende finanslov, hvor man lægger endnu et år til den 4-årige finanslovsperiode og foretager en pris- og lønregulering af bevillinger, lovbundne udgifter og demografiske ændringer samt mindre tekniske justeringer. På baggrund af dette basisbudget lægger Naalakkersuisut et endeligt budget i form af et finanslovsforslag. I tiden mellem basisbudgettet og finanslovsforslaget sker der derfor meget. Blandt andet indarbejdes der nye prioriteringer og besparelser samt pris- og lønregulering af Statens bloktilskud. Dette vil alt sammen medvirke til at ændre i betydelig grad på bundlinjen i forhold til i det endelige finanslovsresultat.

Et sådant basisbudget udarbejdes hvert eneste år. Det er absolut ikke usædvanligt, at det viser underskud.

Til Finansloven for 2018 viste basisbudgettet et 4-årigt DA-underskud på 268,2 mio. kr.

Til Finansloven for 2019 viste basisbudgettet et 4-årigt DA-underskud på 459,5 mio. kr.

Basisbudgettet til Finansloven for 2020 viser et 4-årigt DA-underskud på 461 mio. kr. Det vil sige næsten det samme som sidste år.

Basisbudgettet for 2020 viser foreløbigt underskud, fordi det indeholder en række væsentlige merudgifter.

Over den 4-årige periode er der foreløbig blandt andet reserveret midler til (foreløbige tal):
  • Ca. 45 mio. kr. til lovpligtige institutionsanbringelser efter kriminalloven.
  • Ca. 65 mio. kr. til stigende udgifter til alderspension, da der bliver flere ældre i den pensionsmodne alder i de kommende år.
  • Ca. 310 mio. kr. til pris- og lønregulering af bevillinger. Priser- og lønninger stiger løbende, og en række bevillinger skal derfor reguleres, hvis ikke de skal udhules.
  • Ca. 85 mio. kr. til demografisk baserede ændringer i Sundhedsvæsenets aktivitet.
  • 150 mio. kr. til et beskæftigelsesfradrag fra 2021.
Det skal understreges, at der er tale om foreløbige tal, som er opgjort over en 4-årig periode.

Heldigvis er der også noget, som trækker den anden vej. Bl.a. forventes pris- og lønreguleringen af bloktilskuddet fra Staten at kunne bidrage med omkring 275 mio. kr. i yderligere indtægter over 4 år. Dette er endnu ikke medregnet i basisbudgettet.

Det er således korrekt, at det foreløbige basisbudget her og nu udviser underskud, men Naalakkersuisut har i sin økonomiske politik vedtaget, at den endelige finanslov skal være i balance. Dette arbejder Naalakkersuisut derfor lige nu målrettet på – og vi skal nok nå det.

Jeg ser som Naalakkersuisoq for Finanser meget frem til, at inddrage partierne yderligere i den kommende finanslovsproces, og jeg vil i den forbindelse gerne opfordre til, at partierne i Inatsisartut udviser konstruktivitet, og at vi i fællesskab debatterer de forslag, som Naalakkersuisut rent faktisk fremlægger, frem for de midlertidige mellemregninger.

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq

Kontakt: Nikolai Sten Christensen, Toqq/direkte 346675, nsch@nanoq.gl