Vi skal have fokus på alle børn

Af Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

I dag d. 1. juni fejrer vi Grønlands Børnedag.

 

Det er godt og vigtigt at fejre alle børn her i landet – små og store – i bygd og by, således som det er blevet en tradition.

 

Jeg er glad for, at jeg i år kan fejre dagen med børnene i Tasiilaq.

 

Mange børn i Grønland trives og har et godt liv. Der er dog også børn, som har udfordringer i forhold til et trygt liv i trivsel og god udvikling. Derfor er det vigtigt, at de voksne og myndigheder, foreninger, organisationer m.fl. er opmærksom på at sikre alle vore børn et trygt og godt liv.

 

Heldigvis er der mange kræfter både centralt og lokalt, som hver dag arbejder med børns trivsel og arbejder med at sikre trygge rammer for alle børn. Der er ingen tvivl om, at samtlige politikkere i dette land - nationale såvel som kommunale – ønsker, at alle børn her i landet skal vokse op i trygge og gode rammer. Der er fagpersoner overalt i landet, som hver dag møder vores børn og gør hvad de kan for at sikre dem en tryg og god hverdag. Ligeledes er der en række ngo’er og organisationer, eksempelvis MIO, Nakuusa og Forening Grønlandske Børn, som arbejder for at sikre bedre forhold og rettigheder for vores børn.

 

Blandt de igangsatte initiativer, der har som mål at forbedre forholdene for vores børn, kan Nakuusas børneråd blandt andet nævnes. Jeg er rigtig glad for, at Nakuusa har etableret børneråd i samtlige kommunerne. Dette er med til at sikre, at børnenes stemme bliver hørt.

 

Til politikere, fagpersoner, organisationer og medborgere vil jeg sige: Det er helt afgørende, at vi alle støtter op og hjælper når et barn er blevet udsat for omsorgssvigt. Tilsvarende er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi sikrer, at alle børn får et godt og et trygt liv. Vi skal sikre, at alle børn - store og små, i både by og bygd - får mulighed for at udfolde sig gennem både læring og leg, gennem sport, musik og natur. Vores børn skal tro på sig selv, de skal glædes og de skal drømme. Det fortjener alle børn.

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160