Oprydningen på de tidligere amerikanske militæranlæg går i gang

Nu starter oprydningen af de amerikanske efterladenskaber ved Ikkatteq nær Tasiilaq og ved Marraq syd for Nuuk. Der skal fjernes rustne olietønder, kemikalier og anden forurening

Kommuneqarfik Sermersooq, som er bygherre på de to første oprydningsopgaver, har netop sendt opgaverne i offentlig licitation. I første omgang skal der ryddes op i tre uger hvert sted. Formålet med oprydningen er at fjerne affald og samtidig skabe det bedst mulige overblik, inden de tidligere flybaser ryddes endeligt op.

 

I januar 2018 indgik Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen en politisk aftale om oprydning af amerikanske efterladenskaber i Grønland. Med aftalen afsætter Danmark 180 millioner kroner over 6 år til oprydning efter amerikanske militære anlæg.Det glæder mig, at vi nu kommer i gang med oprydningen. Det har været et ønske fra Grønlands side gennem mange år, at der skal ryddes op efter de tidligere amerikanske militære aktiviteter i vort land. Med aftalen mellem regeringen og Naalakkersuisut er det sikret, at oprydningen nu bliver gennemført og at det ikke bliver det grønlandske folk, som skal betale for at rydde op efter amerikanerne
, siger Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

 

Der er nedsat en grønlandsk-dansk styregruppe, som har ansvaret for at sikre, at den politiske aftale bliver ført ud i livet. Styregruppen træffer i fællesskab de praktiske beslutninger om, hvor og hvornår oprydningsindsatsen skal gennemføres. Styregruppen skal også tage stilling til behovet for en vurdering af mulige forureninger på lokaliteterne. 

 

Sommerens arbejde på de to lokaliteter handler også om at få lavet miljøscreeninger, så styregruppen kan tage stilling til, hvor der skal laves grundige miljøundersøgelser. Vi skal vide, hvor forurenet der er på baserne. Denne viden er helt nødvendig, for at vi kan sikre, at der bliver ryddet ordentligt op, udtaler Formanden for Naalakkersuisut

 

Der foregår stadig en afklaring af, om der er en mindre del af Ikkatteq, som skal bevares for eftertiden på grund af stedets kulturhistoriske værdi.

 

Jeg er meget glad for, at der er et godt og målrettet samarbejde mellem de danske og grønlandske myndigheder om at gennemføre oprydningen. Det er en stor styrke for projektet, at Kommuneqarfik Sermersooq er gået meget konkret og engageret ind i arbejdet, udtaler Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

 

Aftalen om oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland kan læses her.

 

Yderligere oplysninger:

Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, Departementet for Natur og Miljø, Tlf. 346476, E-mail: pan@nanoq.gl