Dialogmøderne åbnede op for spørgsmål, svar og deltagelse

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har udarbejdet en afrapportering om de dialogmøder som blev afholdt d. 13. - 20. februar 2019 i Sydgrønland. Dialogmøderne omhandlede myndighedsbehandling og videnskabelig vurdering af råstofprojekter

Der blev afholdt 11 dialogmøder med i alt ca. 250 fremmødte. Lokalsamfundet var bredt repræsenteret da både lokalpolitikere, interesseorganisationsrepræsentanter, unge og ældre, mænd, kvinder, fagfolk, ufaglærte, modstandere og tilhængere af råstofudvikling i regionen deltog.

 

Der blev udleveret evalueringsskemaer ved hvert dialogmøde, og 175 skemaer blev udfyldt.

Evalueringsskemaerne viser, at hovedparten af deltagerne afkrydsede i den positive evalueringskategori.

 

Kommentarerne til evalueringsspørgsmålene var mangfoldige. Hovedparten af deltagerne oplevede mødeformen som direkte inddragende, mens enkelte foretrak samfundsoplysning i form af oplysningsfilm. Informationsniveauet fremmede mange deltageres forståelse for dialogtemaerne, mens andre ikke fik dækket deres informationsbehov. Nogle deltagere udtrykte forbehold for potentiel minedrift grundet bekymring om følgevirkninger, mens andre deltagere udtrykte, at de håber på jobmuligheder og fremgang i regionen.

 

Til venlig orientering ligger den fulde afrapportering af dialogmøderne i Sydgrønland på Naalakkersuisut´s hjemmeside og kan læses her:

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen for Råstofområdet Kristine Lynge-Pedersen, tlf.: 345138, mail: krlp@nanoq.gl

Styrelseschef i Miljøstyrelsen for Råstofområdet Najaaraq Demant-Poort, tlf.: 346838, mail: nasd@nanoq.gl