Ændringer i ressortfordelingen

Formanden for Naalakkersuisut har besluttet at gennemføre to ændringer i ressortfordelingen, dvs. fordelingen af anliggender blandt medlemmerne af Naalakkersuisut.

På forebyggelsesområdet samles den familie- og børnerelaterede indsats under Socialstyrelsen, med det formål at koordinere og forbedre resultaterne af den mangesidede indsats, der i dag er delt op mellem forskellige styrelser og institutioner. Dette tiltag kan ses i naturlig forlængelse af Det Gode Børneliv, som Naalakkersuisut introducerede den 30. januar i år.

Ændringerne på forebyggelsesområdet sker inden for det ansvarsområde, der varetages af Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet.

På råstofområdet samles sagsbehandlingen vedr. mineraltilladelser under Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked. Det sker ved, at områderne samfundsøkonomisk bæredygtighed og borgerinddragelse vedr. mineraler overgår fra Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning til Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked. Området omfatter bl.a. de såkaldte VSB redegørelser og IBA aftaler samt offentlige høringer.

Ændringerne på mineralområdet gennemføres for at understøtte en forenkling af myndighedsstrukturen på råstofområdet. På nuværende tidspunkt er de store aktuelle sager om samfundsmæssig bæredygtighed i mineralprojekter i det væsentligste færdigbehandlet på myndighedsniveau. Det er der orienteret særskilt om på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Den gældende ressortfordeling kan ses på Naalakkersuisuts hjemmeside.

For yderligere information: Formandens Departement. E-mail: govsec@nanoq.gl, telefon +299 34 50 00.