Erindring om frednings- og jagttider for rider

Stemningsbillede

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed erindre om de gældende frednings- og jagttider for rider, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. Riderne er fredet i alle zoner pr. 1. april til og med 31. august. Det betyder at der ikke må fanges rider nu.


Jagt- og fredningstider for rider:

Zoner

Zone 1-2

Zone 3-4

Jagttider

01.09 - 31.10, samt 01.03 – 31.03

01.09 – 31.03

Fredningstider

01.01-28./29.02 samt

01.04 - 31.08

samt

01.11-31.12

01.04 - 31.08

 

 

 

 

 

 

 Forvaltningsområde Zone 1: Afgrænset mod nord ved Petermann Fjord N 81°25’20.4 V 64°25’23.3” mod syd er den afgrænset ved Hammer Ø N 74°49’11.5” V 59°40’43.0”.

Forvaltningsområde Zone 2: Nordgrænsen falder sammen med forvaltningsområde Zone 1 sydlige grænse ved Hammer Ø N 74°49’11.5” V 59°40’43.0”. Mod syd afgrænses den ved Maligaat N 70°17’4.66” V 56°57’26.7”.

Forvaltningsområde Zone 3: Nordgrænsen falder sammen med forvaltningsområde Zone 2 sydlige grænse N 70°17’4.66” V 56°57’26.7” ved Maligaat. Mod syd afgrænses den ved N 60°22’46.5 V 44°59’49.8” ved Kanajoorartuut.

Forvaltningsområde Zone 4: Sydgrænsen falder sammen med forvaltningsområde Zone 3 ved Kanajoorartuut N 70°17’4.66” V 56°57’26.7”. Mod nord afgrænses den ved N 71°52’49.9 V 22°39’19.6” ved Kap Biot

Man kan downloade samtlige jagt- og fredningstider på fugle på Erhvervsportalen: http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fangst-og-jagt/Fugle 

Zoneinddelingerne kan også hentes på ovennævnte hjemmeside, dog vedlagt som bilag 1

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.

Bilag 1: Oversigt over forvaltningsområderne