Vold og overgreb spænder ben for ligestilling

Martha Abelsen

Af: Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Ligestilling

"Den 20. maj er national ligestillingsdag i Grønland. Dagen hvor vi skal fejre den ligestilling vi har opnået, men også minde hinanden om den kamp, der forestår, for vi er desværre langt fra nået i mål.

Ligestilling er et fælles projekt, der handler om at sikre alle lige muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker.

For mig handler ligestilling i høj grad om respekt: respekt mellem kønnene, respekt for hinandens forskellighed, respekt for den menneskelige mangfoldighed. Først når vi anderkender og respekterer hinandens grænser og forskellighed, er reel ligestilling mulig.

Vold og respekt

Desværre kniber det med respekten i vores samfund. Vi hører dagligt om kvinder og børn, der udsættes for vold og overgreb. For mange af os blev det smerteligt nærværende i TV-dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder”. Vi så hvordan manglende respekt for det enkelte menneskes grænser ødelægger livet. Det sker i Tasiilaq, men vi må erkende, at det også sker mange andre steder i vores land.  Selvværd, vold og ligestilling

I udsendelsen fortalte en ung kvinde, der havde været udsat for et seksuelt overgreb, hvordan hun samtidig blev frarøvet sit selvværd. Hun mistede troen på, at hun som menneske er værdifuld - og har retten og evnen til kæmpe for en ligeværdig plads i samfundet - for sig selv og for sit barn. Hun havde mistet sit mod, og dermed friheden til at leve det liv, hun drømte om. For mig viser dette tydeligt, at uden selvværd og mod får vi aldrig ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene opnår vi først, når vi får gjort op med den ulighed som overgreb og vold medfører.

Vold rammer kvinder

Heldigvis viser statistikken at voldskriminaliteten i 2018 har været faldende. Men tallene er stadig alarmerende høje, og viser klart, at volden især går ud over kvinder. Mere end 40 gange så mange kvinder som mænd bliver udsat for en seksualforbrydelse.

Alkohol spiller ind

Alkohol, vold og seksuelt misbrug hører uløseligt sammen.  Derfor er det alarmerende, at den seneste befolkningsundersøgelse viser, at halvdelen af alle unge mellem 15 og 24 år bevæger sig på kanten af et alkoholmisbrug.  Og ikke mindst er det bekymrende, at de unge piger- som noget nyt - drikker betydeligt mere end drengene.Vi må ændre retning

Vi må gøre op med den kultur, som ødelægger livet for den enkelte og som er undergravende for vores samfund. 

Fra politisk hold skal vi styrke indsatsen for at hjælpe voldsofre til at komme videre i deres liv, så de genvinder modet til at kæmpe for ligeværdighed og en plads i samfundet. Og ikke mindst skal vi bistå krænkerne, så de får styrke og indsigt til at bryde det onde mønster, som ellers nemt går i arv til næste generation.Det personlige ansvar

Men alle har et ansvar. Vi politikere kan ikke løse opgaven alene. Det er vigtigt, at mænd såvel som kvinder tager ansvar for deres familier, så de selv og deres børn lever et sundt liv. Alle må efter bedste evne bestræbe sig på at give børnene gode rammer, hvor der er tryghed og respekt omkring det enkelte barn, så barnet kan udvikle sig, udnytte evnerne og blomstre – og kende sit eget værd - uanset køn.

Med disse ord ønsker jeg alle en glædelig ligestillingsdag."