Varsel om stop for indhandling af stenbider i Grønland

Ændring datoerne:

Der varsles hermed at sidste indhandlingsdag for stenbider i områderne;

1A er fredag d. 17. maj da kvoten er opfisket,

1Ba er fredag d. 17 maj da kvoten er opfisket,

1F er søndag d. 19. maj da kvoten er ved at være opfisket,

1E er tirsdag d. 21. maj da kvoten er ved at være opfisket,

Fiskeriet i områderne;

1D bliver sidste indhandlingsdag planmæssigt torsdag d. 23 maj med mindre kvoten opfiskes inden.

1Bb og 1C bliver sidste indhandlingsdag planmæssigt tirsdag d. 28. maj med mindre kvoten opfiskes inden.

Alle stenbider garn i nævnte områder skal være bjærget senest samme dag som indhandling stopper.