”Vi kan ikke acceptere overgreb mod børn”

Fællesudtalelse fra kommunalpolitikere og Naalakkersuisut

Naalakkersuisut og landets borgmestre var i går fredag d. 10. maj 2019 samlet til politiskkoordinationsgruppemøde. På baggrund af dette møde fremsættes følgende fælles udtalelse vedrørende forholdene for børn og unge i Grønland:

Vi tager skarp afstand fra de seksuelle overgreb og den omsorgssvigt, som medierne den seneste uge har rapporteret om.

Overgreb mod børn og unge kan aldrig accepteres og vi tager udfordringerne meget alvorligt.

Som henholdsvis landspolitikkere og kommunalpolitikkere har vi et ufravigeligt ansvar for den nuværende situation. Ligeledes påhviler der os et stort ansvar i forhold til at forbedre forholdene.

Dette ansvar indebærer også, at vi som politikere involverer borgerne; - både i forhold til at forstå udfordringens kompleksitet og ikke mindst til at løse og forbedre de faktiske og lokale forhold.

Der er behov for at vi udvikler og løfter vores nuværende indsatser. Dette arbejde må tage udgangspunkt i og bygge videre på de ressourcer og indsatser som allerede findes.

Tiden er ikke til at fordømme hinandens manglende eller utilstrækkelig indsats. I stedet må vi i endnu højere grad styrke dialogen og vores samarbejde. Vi må sætte handling bag ordene.

Henholdsvis Selvstyret, kommunerne og de danske rigsmyndigheder - i form af politiets indsats, bærer et betragteligt ansvar i håndteringen og forebyggelsen af seksuelle overgreb. Det er helt essentielt, at vi samarbejder tæt og konstruktivt om at løse udfordringerne omkring seksuelle overgreb mod børn og unge.

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160