Kommentar til nyhed om at foreningen ”Bevar Narsarsuaq” smækker med døren

Af Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen

Jeg har i dag d. 10. maj modtaget en henvendelse fra foreningen “Bevar Narsarsuaq”, som ligeledes er bragt i netmediet sermitsiaq.AG under overskriften: 'Bevar Narsarsuaq' smækker med døren.

Der skal ikke herske tvivl om at Naalakkersuisut tager Narsarsuaqs fremtid alvorligt. Det drejer sig om over 120 sjæle, hvis fremtid er på spil. Derfor synes jeg at det er ærgerligt at foreningen ikke ønsker at medvirke til af færdiggøre arbejdsgruppens arbejde.

Jeg har ikke fået rapporten endnu, da den ikke er færdigbehandlet af arbejdsgruppen.  Men jeg er ikke i tvivl om foreningen ”Bevar Narsarsuaq”s konkrete ønsker vil blive afdækket til fulde. Dette er et af hovedformålene i det godkendte kommissorium.

Som det oprindeligt fremgik af kommissoriet, er både arbejdet og de oplysninger og de konklusioner dette afstedkommer, omfattet af fortrolighed. Dette var af hensyn til at arbejdsgruppen skulle have arbejdsro. Det er beklageligt at foreningen ”Bevar Narsarsuaq” ikke har kunnet finde sig til rette inden for de rammer, vi ellers var enige om.

Jeg vil gøre mit for at sikre, at foreningen ”Bevar Narsarsuaq” bliver hørt, uanset om der er enighed eller ej. Den politiske styregruppe forventer at mødes snart. Der var oprindeligt sat et møde op i april. Dette blev desværre aflyst på grund af vejrlig, og efterfølgende en rokade i Naalakkersuisut.

For nærmere information kontakt ministersekretær Steve Sandgreen på stes@nanoq.gl.