Fælles miljø- og affaldsløsninger på tværs af landet

I denne uge har miljømedarbejdere fra alle landets kommuner, det fælles kommunale affaldsselskab ESANI A/S og Departementet for Natur og Miljø været samlet til Miljødage i Nuuk, for at drøfte fælles løsninger på affaldsproblemer og en række andre miljømæssige udfordringer.

Miljødagene er en fast årlig begivenhed, som Departementet for Natur og Miljø arrangerer i tæt samarbejde med kommunerne.

I år har der på Miljødagene især været fokus på den nye nationale affaldsløsning, som kommunerne og Naalakkersuisut i fællesskab er blevet enige om at etablere. I dag produceres der næsten 30 % mere affald, end de eksisterende forbrændingsanlæggene kan afbrænde. Der sker derfor en ophobning af ubehandlet affald rundt omkring i landet.

Med den nye affaldsløsning skal der etableres nye landsdækkende forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, som fremover skal modtage affald fra alle byer og bygder. De moderne anlæg vil medføre en langt bedre rensning af røgen fra forbrændingsanlæggene, og anlæggene vil kunne udnytte restvarmen fra forbrændingen, som grøn energiproduktion. De nye forbrændingsanlæg skal have så meget kapacitet, at de også kan begynde at tage affald fra landets mange dumpe. Kommunerne har netop etableret et fælleskommunalt affaldsselskab, ESANI A/S, som skal stå i spidsen for den nye affaldsløsning.

Ud over håndtering af affald blev der til miljødagene bl.a. diskuteret løsninger til håndtering af natrenovation, og hvordan man i fællesskab kan løse problemer med plastik i naturen. Miljødagene har stor betydning for det tætte og gode samarbejde, der er mellem kommunerne og Selvstyret inden for miljøområdet.

For yderligere information kontakt Afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon 551585 eller mail knar@nanoq.gl.