Qeqertarsuatsiaat ønsker fokus på sundhed

Søndag den 5. maj afholdte Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsområdet møder med Bygdebestyrelsen, kommunefogederne og borgerne i Qeqertarsuatsiaat.

På borgermødet hvor ca. 30 borgere var mødt op indledte Martha Abelsen med et kort oplæg om udfordringerne i sundhedsvæsenet i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale. I Qeqertarsuatsiaat har der inden for kort tid været ansat op til flere sundhedsarbejdere, der dog er stoppet igen efter kort tid.

Borgerne i Qeqertarsuatsiaat havde flere spørgsmål, der relaterede sig til kontakten til sundhedsvæsenet, nu hvor der ikke er fast sundhedspersonale i bygden. Spørgsmålene handlede om medicin anskaffelse for den enkelte, om medicingivning på ældrekollektivet, at det er svært at komme igennem til en læge over telefonen og der er en bekymring for, at man ikke ved, hvad der skal ske ved akutte tilfælde.

Af løsningsforslag fra borgerne blev nævnt, at skype er en god mulighed for at komme i kontakt med lægen ligesom der var erfaring med det i forhold til psykologsamtaler. Der var forslag om at sætte lønnen op for sundhedsarbejderen og så var der et forslag om, at de forskellige ledelser i bygden samarbejder mere om at løse bygdens udfordringer på sundhedsområdet.
Der var også et spørgsmål, der gik på den manglende forebyggelse i bygden, og hvorfor der ikke har været opfølgning på sundhedsmøde afholdt for et par år siden.

Martha Abelsen udtaler: Jeg har lovet borgerne og bygdebestyrelsen at følge op på de konkrete spørgsmål vedr. medicingivning og lægekontakt i bygden. Det skal naturligvis være sådan, at borgerne ved hvordan de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet og hvordan de skal få deres medicin”.

På spørgsmålet om den manglende forebyggelse i bygden udtaler Martha Abelsen:
”Borgerne og bygdens kommunefogeder fortalte mig, at der er et stort misbrug af hash og alkohol i bygden, og at de savnede hjælp til at gøre noget ved problemet. Jeg har lovet at følge op ved at kontakte borgmesteren og politimesteren. Men jeg fik også sagt til bygdebestyrelsen og til borgerne, at det er dem selv, der har det største ansvar for at problemerne italesættes, og at de er de vigtigste personer for, at det forebyggende arbejde fungerer i deres bygd”.

Naalakkersuisoq udtrykte, at hun var rigtig glad for, at hun havde besøgt Qeqertarsuatsiaat og at bygdebestyrelsen ville følge op med et møde med de forskellige ledelser i bygden omkring et samarbejde om forebyggelse. Hun lovede endvidere bygderådet, at hun vil sikre et opfølgende møde senere på året, hvortil hun vil invitere flere af sine kolleger og borgmesteren.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl