Her er den nye Forfatningskommission

Forfatningskommissionen er sammensat med et ønske om en politisk bredt repræsenteret kommission, hvor fagkundskab og kvalificeret viden om Grønland, det grønlandske folk, dets historie og kultur skal inddrages i arbejdet med at skrive forslaget til en forfatning.

Forfatningskommissionen skal bestå af syv medlemmer. Dette betyder, at hvert parti i Inatsisartut er repræsenteret af ét medlem og én stedfortræder.

Det parti, der fik flest stemmer ved sidste valg til Inatsisartut udpeger formanden for Forfatningskommissionen, hvor kommissionens næstformand udpeges af det næststørste parti i Inatsisartut. Formandskabet vil bestå af en formand, en næstformand samt et tredje medlem, der vælges blandt medlemmerne af Forfatningskommissionen.

Partierne har frit kunne indstille medlemmer af kommissionen, idet medlemmer af Naalakkersuisut dog ikke kan indstilles.

De følgende er udnævnte medlemmer:
Forkvinde: Doris J. Jakobsen, Siumut
Næstformand: Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit
Medlem: Nivi Olsen, Demokraatit
Medlem: Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq
Medlem: Bentiaraq Ottosen, Atassut
Medlem: Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai
Medlem: Louis Sigurdsen, Suleqatigiissitsisut

De følgende er udnævnte stedfortrædere:
Suinni L. Johansen, Siumut
Marianne Jensen, Inuit Ataqatigiit
Steen Lynge, Demokraatit
Dorthe Zeeb Kristiansen, Partii Naleraq
PanínguaK M. Kruse, Atassut
Ole Aggu Markussen, Nunatta Qitornai
Anita Hoffer, Suleqatigiissitsisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq udtaler slutteligt:

”Det glæder mig, at Forfatningskommissionen nu kan komme i arbejdstøjet. Dette er et arbejde for fremtidens Grønland. Forfatningskommissionens opgave er, at udarbejde en betænkning indeholdende et forslag til en forfatning, der kan gælde for et kommende selvstændigt Grønland. Det vil være Inatsisartut, som efter afslutningen af kommissionsarbejdet tager stilling til betænkningens og lovforslagets videre behandling, herunder om forfatningsudkastet skal til folkeafstemning samt omfang og karakteren af en folkelig debat af betænkning og forfatningsudkast.

Jeg vil gerne takke kommissionens nye medlemmer for, at de har indvilget i at gå ind i dette arbejde, og jeg håber, at alle medlemmer med flid, viden og engagement i fællesskab og gensidig respekt vil bidrage til at fremme og løfte kommissionens arbejde, således at resultatet af dette vil blive modtaget af vort folk som et væsentligt grundlag for fremtidens Grønland.

Med disse bemærkninger ønsker jeg kommissionen god arbejdslyst.”


For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Natuk Lund Olsen, tlf.: (+299) 34 54 12, e-mail nlol@nanoq.gl