Indholdsrige møder om fødsler

Onsdag den 24. april afholdt Naalakkersuisoq møde med Borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen, og sundhedsvæsenet afholdt borgermøde om aftenen.

Møderne var sat i stand på baggrund af beslutningen om at fødslerne I Aasiaat fra 1. juni flyttes til Ilulissat. Beslutningen har baggrund i at Grønland i 2003 valgte at følge WHO´s og de nordiske standarder på området.

Borgmester Ane Hansen udtrykte bekymring for mange af de samme forhold som blev udtrykt under borgermødet og at beslutningen influerer på kommunens planlægning og budget.

Der er bekymring for at flere gravide er uden nærhed til familien i tiden omkring fødslen.

Man ønsker at det drøftes politisk hvorvidt Grønland fortsat skal følge WHO´s standarder på området.

Der blev udtrykt ønske om større grad af gensidig information generelt og i forbindelse med ændringer.

Sundhedsvæsenet udtrykte stor forståelse for og deler borgernes bekymringer for adskillelsen mellem den gravide og familien. Sundhedsvæsenet støtter dog fortsat, at Grønland lever op til de standarder der følges i dag.

Sundhedsvæsenet fortalte at der fortsat arbejdes på at rekruttere det nødvendige personale og gjorde i den forbindelse opmærksom på at rekrutteringen også handler om hvordan læger og sygeplejersker bliver modtaget og inkluderet i de lokale tilbud om kultur, natur, samt gode skoler og dagsinstitutioner.

Afslutningsvist blev der aftalt opfølgende møder på det politisk administrative niveau og aftalt en styrket gensidig dialog. Martha Abelsen udtaler: ”Jeg er glad for at vi har fået vendt de mange spørgsmål som borgmesteren og borgerne har til fødselsområdet og jeg vil gøre mit til at vi fortsætter dialogen fremadrettet.”

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl