Midlertidig stop for fiskeri efter krabber i Nuuk-Paamiut

Det kystnære fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Nuuk-Paamiut stopper midlertidigt tirsdag, den 30. april 2019 klokken 24.00, da over halvdelen af den kystnære krabbekvote på 1.200 tons er opfisket.

Redskaber skal være taget op senest tirsdag, den 30. april 2019. Således bliver den 1. maj den sidste indhandlingsdato.

Krabbefiskeriet i forvaltningsområdet forventes genåbnet den 1. oktober 2019.

Kontaktperson: Niels J Laursen, fungerende fiskerilicensinspektør, Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK. Tlf. nr. 34 50 00. E-mail: NIJL@nanoq.gl